Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022

zk

09.10.2022 07:39
Strona główna Odpady, Recykling Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022

Partnerzy portalu

Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022 - ZielonaGospodarka.pl

Jak powinien być zbudowany system gospodarki odpadami, aby osiągać najlepsze wyniki? Jakie dobre praktyki w tym zakresie sprawnie funkcjonują w naszym kraju? Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy wydarzenia towarzyszącego targom POLECO, które w tym roku odbędą się w dniach 19-21 października.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to nie tylko ekspozycja firm najbardziej zaangażowanych w ochronę klimatu, to przede wszystkim miejsce, w którym rozmawia się o aktualnych wyzwaniach rynku. Targom POLECO towarzyszy szereg ważnych konferencji. Jedna z nich to wydarzenie „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…”. Ta branżowa debata potrwa aż trzy targowe dni – od 19 do 21 października. Organizatorami konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” są TOMRA, Fundacja PlasticsEurope, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Grupa MTP.

Holistyczne zarządzanie zasobami

TOMRA i TOMRA Talks zaproszą do dyskusji pt. „Holistyczne zarządzanie zasobami”, podczas której zaprezentowany zostanie stworzony przez ekspertów firm Eunomia i  TOMRA model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy porozmawiają o najlepszych praktykach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które już funkcjonują w Polsce, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak można osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mowa będzie także m.in. o selektywnej zbiórce różnych frakcji odpadów komunalnych, systemach kaucyjno-depozytowych oraz o sortowaniu odpadów zmieszanych.

Jak zadbać o tworzywa sztuczne?

„Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych” to część konferencji, o którą zadba Fundacja PlasticsEurope. Czy jesteśmy dziś w stanie zastąpić tworzywa sztuczne czymś równie trwałym, energetycznie i surowcowo efektywnym i łatwym w recyklingu, czy też warto zgodzić się, iż popularny plastik jest dla gospodarki cyrkularnej niezbędny? A jeśli to drugie, to jak w pełni wykorzystać potencjał tworzyw sztucznych, ich prawidłowe ekoprojektowanie, a także efektywną zbiórkę i końcowe zagospodarowanie odpadów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas panelu pod patronatem PlasticsEurope.

Gospodarka surowcami wtórnymi

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosi z kolei Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Uczestnicy będą mówić podczas niej m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju i prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów, o możliwościach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, w tym odzysku i zagospodarowania metali, jak i systemach certyfikacji dających pewność stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Uczestnicy wskażą stosowane już w praktyce instrumenty umożliwiające przejście nie tylko na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale równie ważną zmianę w kierunku innowacyjności opartej o przemysł 4.0.  

Porozmawiajmy również o…

W programie trzydniowej konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” podczas targów POLECO w Poznaniu znajdą się także inne branżowe dyskusje, poświęcone m.in. aktualnym danym dotyczącym zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, które w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone na Polskę, dobrym praktykom na rynku recyklingu tworzyw sztucznych, transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, efektywnemu zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz  sortowaniu odpadów przed spalaniem i składowaniem, a także zagospodarowaniu odpadów metali, szkła oraz drewna.

Więcej szczegółów o konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” podczas Targów POLECO 2022 w Poznaniu dostępnych jest  na stronie targów POLECO
: poleco.pl 

Program wydarzenia:

Dzień 1 – 19 października 2022


11:00 prezentacja: „Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami?”

W skrócie, to model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Został on opracowany przez ekspertów z firmy Eunomia we współpracy i na zlecenie firmy TOMRA, którzy przeanalizowali najlepsze praktyki dotyczące zbierania, sortowania i recyklingu na sprawdzonych światowych rynkach. Należą do niego trzy podstawowe elementy: selektywna zbiórka (bioodpadów, papieru, szkła, tekstyliów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego opcjonalnie opakowań tworzyw sztucznych), system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych przed spalaniem lub składowaniem.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Dane odpadowe – czego potrzebujemy?”

Plastics Europe, realizując zobowiązania branży tworzyw sztucznych podjęte w odpowiedzi na ogłoszoną w roku 2018 Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych dostarcza danych na temat rynku tworzyw sztucznych z uwzględnieniem surowców z recyklingu obecnych w nowych wyrobach. Najnowsze dane, opracowane przez Plastics Europe, dotyczące zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone dla Polski. Wskazują one m.in. że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Krytyczna analiza dostępnych danych na temat składu odpadów tworzyw wytwarzanych i zagospodarowanych w Polsce pozwoli na lepsze poznanie rzeczywistej morfologii odpadów plastikowych („podfrakcje”), co z kolei jest niezbędne dla rozwoju sektora recyklingu tworzyw sztucznych.

Opiekun merytoryczny: 

 

13:00 dyskusja: Dobre praktyki na rynku recyklingu tworzyw sztucznych

Czy tylko PET poddawany jest recyklingowi? Jak wygląda recykling tworzyw sztucznych w Polsce? Jakimi praktykami możemy się podzielić? Porozmawiajmy o rozwiązaniach, które działają i skutkują wzrostem poziomów recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce.

Opiekun merytoryczny: 

 

 

14:30 prezentacja: Transformacja GOZ i cyfrowa. Dobre przykłady

Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie możliwa bez aktywnego udziału innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, zajmujących stabilne miejsce w cyrkularnych łańcuchach wartości. Jednak, aby było to możliwe istotna jest budowa nowych i transformacja dotychczasowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie w oparciu o model (przejście od modelu linearnego do cyrkularnego) i włączenie w nowe łańcuchy wartości. Od czego zacząć, jak przeprowadzić zmiany będziemy mówić podczas sesji poświęconej transformacji GOZ wskazując również tego dobre przykłady.  Równolegle z transformacją GOZ niezmiennie istotne jest podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw także w obszarach technologicznych, które nie muszą mieć bezpośredniego związku z transformacją cyrkularną. Procesy te w oczywisty sposób są także wspierane przez zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, którego głównym założeniem w odróżnieniu od wcześniejszych rewolucji przemysłowych - jest integracja systemów i tworzenie sieci. Omówimy możliwości wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu innowacji o charakterze procesowym i produktowym od momentu projektowania do wdrożenia, w szczególności promującej transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

Opiekun merytoryczny: 

Projekt Cluster Lab - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.02.03.07-26-0001/21.

 

Dzień 2 - 20 października 2022


11:00 prezentacja: „Co zrobić z żółtym workiem? – efektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych”

Brak odpowiedniej infrastruktury dla zbiórki i zagospodarowania odpadów, ale także brak odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców i nowych modeli biznesowych, oznacza, że nie wykorzystujemy obecnie w pełni wartości ukrytej w odpadach tworzyw sztucznych i często nieprawidłowo zagospodarowane lub porzucone odpady lądują w środowisku. Te odpady tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do odzysku energii lub do składowania, muszą służyć jako zasoby surowcowe do wykorzystania w gospodarce obiegu zamkniętego. Istotną rolę w osiągnięciu postępu w tym zakresie odgrywa rozwój i wykorzystanie nowych technologii.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Sortowanie przed spalaniem i składowaniem”

Sortowanie przed spalanie i składowaniem, to ostatni element HSZZ, który służy jako zabezpieczenie odzysku materiałów nadających się do recyklingu surowców wtórnych, które nie są objęte systemami selektywnej zbiórki i systemem kaucyjnym lub z różnych względów pozostają w strumieniu odpadów komunalnych zmieszanych. Wpływa on na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jak i podwyższenie poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Jednak pojawiają się pytania o jakość takich odpadów i tutaj odpowiedzią jest te miejsca, gdzie proces ten sprawdzono, a jakość surowca zweryfikowano. I to o nich chcemy rozmawiać…

Opiekun merytoryczny: 

 

13:00 prezentacja: „Standardy GOZ – certyfikacja, ślad węglowy”

Ze względu na rosnące wymagania odbiorcy końcowego produktów i usług firmy muszą przedstawić poświadczenie, że ich produkcja nie obciąża środowiska i nie przyczynia się od eksploatacji zasobów. Ważne jest również spełnienie nowych wymogów legislacyjnych. Certyfikacja daje dostawcom i klientom pewność, że wszelkie dostarczone wejściowe odpady z danego surowca wtórnego, a dalej wykorzystane w produktach są wytworzone w certyfikowanym zakładzie, a prowadzone procesy są zgodnie z najlepszą praktyką. Dzięki systemowi oznakowania, certyfikacja pozwala na przekazywanie jasnych komunikatów przeznaczonych dla użytkowników końcowych, którzy mogą dokonywać świadomych wyborów dotyczących wpływu kupowanych produktów na środowisko. A posiadanie uznanych na rynku certyfikatów daje gwarancję odbiorcom, iż oferowane recyklaty pochodzą w całości lub w części z odpadów. Podczas sesji „Standardy GOZ – certyfikacja, ślad węglowy” omówimy uznawane na europejskim certyfikaty, jak i nowy pierwszy Polski standard KNR GREEN skierowany do recyklerów działających w branżach tworzywowej, metalurgicznej, papierniczej, drzewnej, szklarskiej, chemicznej. Norma będzie poświadczać prowadzenie działalności zgodnie z wymogami GOZ oraz będzie narzędziem systematyzacji procesów w firmie służącym zachowaniu jakości procesów i produktów.

Dopełnieniem tematyki będzie temat śladu węglowego. Bowiem zgodnie z projektem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) obliczanie śladu węglowego stanie się obowiązkiem, a nie jak dotychczas – ekologicznym trendem. Nowe rozporządzenie UE, mimo że nadal pozostaje w procesie legislacyjnym, ma zostać wprowadzone do codzienności raportowej już w 2023 r., tak żeby przynieść wymierne efekty w roku 2026.

Opiekun merytoryczny: 

Projekt Cluster Lab - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.02.03.07-26-0001/21.

 

 

14:30 dyskusja: „Holistyczne zarządzanie zasobami w praktyce - dobre przykłady”

Jak może działać holistyczny system zarządzania zasobami w praktyce? Gdzie te praktyki już są wdrażane i jakie są efekty? Czy selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej ma sens? Co zmieni w Polsce system kaucyjny? Czy sortowanie przed składowaniem lub spalaniem może pomóc osiągnąć poziom 65% recyklingu odpadów komunalnych?

Opiekun merytoryczny: 

 

Dzień 3 – 21 października 2022


11:00 dyskusja: „Zagospodarowanie odpadów metali”

Ogromne znaczenia dla gospodarki UE ma zabezpieczenia zrównoważonego dostępu do surowców m.in. takich jak metale, minerały przemysłowe, a w szczególności Surowce Krytyczne (CRM), dlatego tak istotny jest intensywny rozwój i wsparcie gałęzi przemysłu związanej z odzyskiem surowców z odpadów. Wskażemy w tej sesji dobre przykłady.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Zbiórka i sortowanie szkła i drewna – dobre praktyki”

Prezentacja i dzielenie się doświadczeniami w zakresie zbiórki i sortowania szkła i drewna ze strumienia odpadów komunalnych. Jak osiągać lepsze wyniki? Jak doskonalić sposób zbiórki i sortowania? Są miejsca, gdzie to działa i można zobaczyć efekty, więc warto o nich rozmawiać.

Opiekun merytoryczny: 

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla uczestników targów POLECO. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23100,00 $ tona 0,65% 1 gru
 Cynk 3056,00 $ tona 2,79% 1 gru
 Aluminium 2430,00 $ tona 1,84% 1 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.