Dużo pracy i dobre perspektywy – dyskusje o wodorze jako paliwie w Gdyni

zk

15.10.2022 18:08
Strona główna Energetyka, OZE Dużo pracy i dobre perspektywy – dyskusje o wodorze jako paliwie w Gdyni

Partnerzy portalu

Dużo pracy i dobre perspektywy – dyskusje o wodorze jako paliwie w Gdyni - ZielonaGospodarka.pl
Fot. zielonagospodarka.pl

„Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej” to hasło, które towarzyszyło tegorocznej konferencji PCHET – Polish Conference on Hydrogen Energy & Technologies, która odbyła się 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Organizatorem wydarzenia jest Klaster Technologii Wodorowych.

Wodór to paliwo przyszłości, ale bardzo niedalekiej. Aby jednak jego użycie było opłacalne i mogło się upowszechnić, gospodarkę Polski czeka jednak jeszcze sporo pracy – taki wniosek można było wysnuć z rozmów i prezentacji podczas tegorocznej, piątej edycji konferencji PCHET 2022, która odbyła się 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Organizatorzy – Klaster Technologii Wodorowych – postanowili tak zbudować program wydarzenia, aby znalazły się w nim treści zarówno dla tych, którzy poszukują ogólnych informacji na temat zastosowania wodoru w charakterze paliwa alternatywnego, jak i dla tych, którzy się tym już zajmują.

O tym, że wodór może zastąpić paliwa kopalne można się było przekonać jeszcze przed wejściem do PPNT – przed budynkiem zaparkował bowiem najnowszy Neso Bus, autobus zasilany wodorem. Każdy z uczestników mógł sam przekonać się, jak pojazd działa, w jaki sposób odbywa się jego tankowanie, a na samym końcu konferencji również przejechać nim po Gdyni.


Gospodarka Morska
Fot. GospodarkaMorska.pl


Najważniejsze rzeczy działy się jednak w sali konferencyjnej PPNT. To tutaj podczas dwóch dni odbywały się dyskusje i rozważania na temat roli wodoru w tworzeniu przyszłego kształtu polskiej i światowej gospodarki. Zgodnie z hasłem wydarzenia, dużo uwagi poświęcone zostało energetyce odnawialnej – najbardziej pożądany jest bowiem wodór wytworzony przy udziale zielonej energii.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był dyskusjom głównie na poziomie technicznym i naukowym. Swoimi doświadczeniami z pracy z wodorem jako paliwem dzielili się m.in. reprezentanci jednostek naukowych, które miały okazję prowadzić badania eksploatacyjne przemysłowych silników korzystających z tego źródła zasilania. Maciej Grześkowiak, dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji PESA Bydgoszcz opowiadał także o przeszkodach, jakie bydgoska firma musiała pokonać przy pracy nad pierwszą wodorową lokomotywą, ale także o nadchodzącej komercjalizacji produktu.

Podczas kolejnych paneli rozmówcy zagłębiali się w kwestie techniczne, rozważali między innymi różne opcje transportowania i magazynowania paliwa, wytwarzania wodoru z odpadów czy w końcu bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń zasilanych wodorem.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się natomiast od... oficjalnego otwarcia wydarzenia, w którym uczestniczyli prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prezes zarządu Sescom i SES Hydrogen Sławomir Halbryt i dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego Adam Żelezik. Swoje przemówienia przesłali także Jorgo Chatzimarkakis, dyrektor generalny Hydrogen Europe, oraz Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.


Gospodarka Morska
Fot. GospodarkaMorska.pl


Ten dzień poświęcony był w dużej mierze dyskusjom o bardziej ogólnym, czasami makroekonomicznym charakterze. Osobne prezentacje dotyczyły m.in. udziału portów morskich w gospodarce wodorowej i projektów na poziomie unijnym mających wspierać tworzące się – lub już funkcjonujące – huby wodorowe. Trochę miejsca poświęcono przy tej okazji Portowi Gdynia – dr Beata Szymanowska, pełnomocnik zarządu spółki ds realizacji programu wodoru opowiedziała m.in. o przygotowaniach do transformacji energetycznej portu. Zaprezentowany został m.in. schemat transformacji paliwowo-energetycznej portu, dzielący działania na te związane z energetyką i na powiązane ze stworzeniem możliwości wykorzystania paliw alternatywnych. Jednocześnie, jak mówiła dr Szymanowska, konieczne są inwestycje w infrastrukturę, ale także suprastrukturę.

Ze strony przewoźnika o inicjatywach zmierzających do dekarbonizacji żeglugi mówił z kolei Martin Skov Rasmussen, reprezentujących Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Opowiedział on o koncepcji zielonych korytarzy łączących porty morskie.

Uczestnicy podjęli także próbę odpowiedzi na bardzo ważne pytanie: czy polski przemysł jest gotowy na technologie wodorowe? Zastanawiali się nad tym reprezentanci kilku głównych polskich spółek, m.in. KGHM Polska Miedź, PKN Orlen i Grupy Azoty. Konkluzje były jednakże łatwe do przewidzenia: choć w technologiach wodorowych i wytwarzaniu zielonego wodoru nie tylko z OZE, ale również na inne sposoby, dostrzegany jest bardzo duży potencjał, polski przemysł będzie musiał sobie jednak poradzić z bardzo dużymi wyzwaniami, by móc go urzeczywistnić. Problemem są nie tylko finanse, ale również chaos regulacyjny i brak jasnej strategii działania na poziomie państwa. Rozmówcy zwracali także uwagę na to, że dla polskiego przemysłu sam wodór i jego wykorzystywanie nie są niczym nowym.

Kolejny panel miał za zadanie pokazać, że również na poziomie samorządów można już korzystać z oferty wodorowej dla transportu publicznego i gospodarki komunalnej. Więcej o wspomnianym wodorowym Neso Busie opowiedział Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Paneliści opowiedzieli także o podwoziach wodorowych w pojazdach komunalnych, takich jak śmieciarki, a także o tajnikach projektowaniu stacji tankowania wodorem.

Osobna dyskusja poświęcona była oprogramowaniu komputerowemu koniecznemu do obsługi inwestycji wodorowych. Jednym z kluczowych punktów programu była jednak rozmowa na temat tego, czy wodór może być remedium na problemy na rynkach gazu i paliw, niezwykle ważna z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej. Nie zabrakło w jej trakcie również krótkiego podsumowania kilku punktów zwrotnych, ale także najważniejszych problemów rynku, jak choćby „czekania na dotacje”, o czym wspomniał Tomoho Umeda, założyciel spółki Hynfra. Paneliści mówili o tym, że choć polski przemysł ma potencjał, to podejście firm wskazuje na to, że po raz kolejny staniemy się klientem, nie producentem – wskazuje na to fakt braku finansowania, podczas gdy pieniądze na projekty wodorowe zostały zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, zaś o inne środki trzeba konkurować z zagranicznymi przedsiębiorstwami, które mają więcej doświadczenia w obchodzeniu się z wodorem. Ważną uwagę zgłosił także dr Krzysztof Łokaj, dyrektor ds. Gospodarki Wodorowej Neo Energy Group, który zauważył, że polskie doświadczenia z wodorem to jego wykorzystanie przez specjalistów z doświadczeniem i wykształceniem w specjalistycznych laboratoriach, a zamierzamy tenże wodór udostępnić zwykłym użytkownikom choćby na stacjach tankowania pojazdów.

Ostatnim akcentem tegorocznego PCHET było podpisanie porozumienia o współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hydrogen Poland.

– Musimy budować świadomość nas wszystkich. Moment, w którym dwie takie organizacje zaczynają ze sobą współpracować jest najlepszym prognostykiem, że nam się uda – komentował Tomoho Umeda, reprezentujący Hydrogen Poland.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23100,00 $ tona 0,65% 1 gru
 Cynk 3056,00 $ tona 2,79% 1 gru
 Aluminium 2430,00 $ tona 1,84% 1 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.