Gaz-System: trzy projekty wodorowe zgłoszone do europejskiego wsparcia

Gaz-System: trzy projekty wodorowe zgłoszone do europejskiego wsparcia - ZielonaGospodarka.pl
03.03.2023 15:22
Strona główna Energetyka, OZE Gaz-System: trzy projekty wodorowe zgłoszone do europejskiego wsparcia

Partnerzy portalu

Gaz-System: trzy projekty wodorowe zgłoszone do europejskiego wsparcia - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Gaz-System
Spółka planuje zrealizować trzy projekty inwestycyjne w obszarze wodoru z wykorzystaniem europejskich instrumentów wsparcia" - poinformował Gaz-System. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, krajowy szkielet wodorowy łączący krajowych producentów wodoru, źródła importowe i magazyn wodoru w Damasławku.

"Projekty infrastrukturalne realizowane przez Gaz-System mają priorytetowe znaczenie energetyczne dla państw Unii Europejskiej, ponieważ zapewniają dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego. Finansowe wsparcie unijne jest ważne dla sprawnej realizacji złożonych, międzynarodowych projektów, dlatego wystąpiliśmy o nadanie statusu PCI dla inwestycji wodorowych, które spółka planuje przeprowadzić – powiedział cytowany w komunikacie prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Gaz-System wskazał, że nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI, czyli projektów będących "przedmiotem wspólnego zainteresowania dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Dodano, że obecnie trwają prace nad opracowaniem pierwszej wodorowej listy PCI. Gaz-System zgłosił wniosek o przyznanie priorytetowego statusu dla trzech projektów planowanych przez spółkę"

"Spółka planuje zrealizować trzy projekty inwestycyjne w obszarze wodoru z wykorzystaniem europejskich instrumentów wsparcia" - poinformował Gaz-System.

Jak podała spółka są to: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), który ma na celu budowę korytarza służącego do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę do Niemiec, krajowy szkielet wodorowy obejmujący infrastrukturę łączącą krajowych producentów wodoru, źródła importowe, magazyn wodoru w Damasławku z odbiorcami końcowymi i ew. lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, oraz magazyn wodoru w Damasławku.(PAP)

Zmienione rozporządzenie TEN-E, które weszło w życie 23 czerwca 2022 r., ustanawiało nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Ma ono pomóc w redukcji emisji przez integrację odnawialnych źródeł energii i nowych technologii czystej energii z systemami energetycznymi - tłumaczy PAP Gaz-System 20 lutego br.

Operator wyjaśnił wówczas, że głównym celem rozporządzenia jest wzmacnianie połączeń transgranicznych i współpracy pomiędzy krajami UE. „Rozporządzenie ma również pomóc w terminowej realizacji infrastruktury transgranicznej poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń" - poinformował Gaz-System.

Operator wskazał w lutym, że rozporządzenie TEN-E zidentyfikowało jedenaście priorytetowych korytarzy związanych z infrastrukturą energetyczną w różnych regionach geograficznych Unii Europejskiej. "Jeśli chodzi o infrastrukturę wodorową to określono trzy korytarze" - zaznaczył operator. Dodano, że Polska jest członkiem dwóch korytarzy priorytetowych.

Jak podał Gaz-System pierwszy z nich to międzysystemowe połączenia wodorowe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (HI East). Podobnie jak w pierwszym przypadku, projekt dotyczy stworzenia infrastruktury wodorowej i zmiana przeznaczenia infrastruktury gazowej, umożliwiające powstanie zintegrowanej wodorowej sieci, łączącej Bułgarię, Czechy, Niemcy, Grecję, Chorwację, Włochy, Cypr, Węgry, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację.

Drugi to połączenia międzysystemowe rynku energii państw bałtyckich służących do transportu wodoru (BEMIP Hydrogen), które utworzą zintegrowaną wodorową sieć, łączącą Danię, Niemcy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Finlandię i Szwecję.

"Projekty Gaz-System wpisują się w cele grupy BEMIP Hydrogen, jak również HI East" - wskazał PAP operator.


Anna Bytniewska

ab/ drag/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.