Komisje senackie za umożliwieniem Radzie Ministrów umorzenia wierzytelności z tytułu gwarancji udzielanych ciepłowniom

zk

05.08.2022 06:14 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Komisje senackie za umożliwieniem Radzie Ministrów umorzenia wierzytelności z tytułu gwarancji udzielanych ciepłowniom

Partnerzy portalu

Komisje senackie za umożliwieniem Radzie Ministrów umorzenia wierzytelności z tytułu gwarancji udzielanych ciepłowniom - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Komisje senackie opowiedziały się mi.in.za umożliwieniem Radzie Ministrów umorzenia wierzytelności z tytułu gwarancji udzielanych ciepłowniom, niezależnie od tego czy będą do odzyskania, czy też nie.

W czwartek połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych zajmowały się poprawkami do projektu ustawy o dodatku węglowym. Spośród 29 nie przyjęta została tylko jedna. Jak tłumaczył przedstawiciel rządu chodzi o to, żeby odzwierciedlić gwarancję, które będą ponoszone dla ciepłowni w ustawie budżetowej. Poprawka Nie otrzymała poparcia komisji.

Poprawki 1,2,3,4,5,8,11,12,13,15 zaproponowane przez komisje Finansów Publicznych oraz dyskutowane na posiedzeniu plenarnym rozszerzyły krąg podmiotów korzystających z dopłaty do węgla i spowodowały tym samy konieczność zmiany tytułu ustawy. Przy negatywnym stanowisku rządu poprawki zostały zaakceptowane.

Poprawki legislacyjne 6,14,22,24,27 miały charakter legislacyjny i również zostały.

Poprawka nr 10 dotyczyła zmiany przepisu zgodnie z którym Rada Ministrów miała możliwość umorzenia w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa powstałej z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym, ale jeżeli odzyskanie wierzytelności nie jest możliwe. Zgodnie z poprawką rozszerzona została możliwość umorzenia przez RM wierzytelności z tytułu gwarancji niezależne od tego, czy są do odzyskania czy też nie. Poprawka zaakceptowana przez połączone komisje.

Poprawki 16,17,18,20,21,23,28 skreślały wszystkie przepisy omawianej ustawy nie dotyczące problematyki dodatku węglowego. Przy negatywnym stanowisku rządu, zostały przyjęte.

Poprawki 19,29 jak podano nowelizują ustawę o finansach publicznych.

"Dzisiaj ustawa o finansach publicznych mówi, że ustawa budżetowa określa kwotę wydatków przypadających na spłatę w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytuł poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego. "Chodzi o to, żeby odzwierciedlić gwarancję, które będą ponoszone dla ciepłowni również w ustawie budżetowej" - tłumaczył przedstawiciel rządu. Poprawka nie otrzymała akceptacji komisji.

Jak napisano pierwotnie w projekcie ustawy o dodatku węglowym, jednorazowy dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W projekcie ustawy wskazano, że warunkiem jego otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Projekt zakłada, że wniosek o dodatek węglowy będzie można złożyć do gminy - do 30 listopada br. "Gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej" - czytamy. Wskazano, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada br. pozostaną bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24850,00 $ tona 4,30% 11 sie
 Cynk 3726,00 $ tona 2,62% 11 sie
 Aluminium 2497,00 $ tona 1,42% 11 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.