MFiPR: kolejny krok do uruchomienia konkursów o dofinansowanie w programie funduszy na infrastrukturę, klimat i środowisko

gm

02.01.2023 21:01 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia MFiPR: kolejny krok do uruchomienia konkursów o dofinansowanie w programie funduszy na infrastrukturę, klimat i środowisko

Partnerzy portalu

MFiPR: kolejny krok do uruchomienia konkursów o dofinansowanie w programie funduszy na infrastrukturę, klimat i środowisko - ZielonaGospodarka.pl

Opublikowanie Szczegółowego Opisu Priorytetów to kolejny krok do uruchomienia pierwszych konkursów o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podano na stronach resortu, Szczegółowy Opis Priorytetów (SzOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Przypomniano, że wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Program FEnIKS jest największym program krajowym w całej Unii Europejskiej.

Wskazano, że głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego m.in. przez: obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym; budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne; dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030; poprawę bezpieczeństwa transportu; zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia; wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

MFiPR podkreśliło, że realizując program, chce zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 w październiku 2022 roku. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wynosi prawie 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy UE). Ze środków tych mogą korzystać m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe i administracji publicznej, dostawcy usług energetycznych, zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, Państwowa Straż Pożarna, podmioty zarządzające portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacje pozarządowe, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury, kościoły i związki wyznaniowe.Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.