MI: Cele klimatyczne w transporcie: ambitnie, ale rozsądnie

MI: Cele klimatyczne w transporcie: ambitnie, ale rozsądnie  - ZielonaGospodarka.pl
28.02.2023 09:23
Strona główna Transport, Elektromobilność MI: Cele klimatyczne w transporcie: ambitnie, ale rozsądnie

Partnerzy portalu

MI: Cele klimatyczne w transporcie: ambitnie, ale rozsądnie  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W Sztokholmie trwa dwudniowy szczyt Rady Unii Europejskiej ds. Transportu i Energii. Polskę reprezentuje m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przedstawiciele krajów UE, EOG i Szwajcarii dyskutują nad tym, jak realizować ambitne cele klimatyczne w sposób, który nie zakłóci rozwoju gospodarczego.

W szerokim gronie o ambicjach i możliwościach

Pierwsza dyskusja ministrów ds. transportu nosiła nazwę "Przyszła polityka transportowa na rzecz konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie Europy". Polska w ramach "podstolika" dyskutowała z przedstawicielami Belgii, Bułgarii, Estonii i Szwajcarii.

- Polskie stanowisko jest jasne. Realizacja ambitnych planów nie może mieć negatywnego wpływu na społeczeństwo i na kondycję polskich przedsiębiorstw w obszarze transportu - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przedstawiciele wielu państw podkreślali, że z jednej strony konieczna jest świadomość redukcji emisyjności sektora transportowego, z drugiej jednak należy brać pod uwagę regionalne i krajowe uwarunkowania. Takie stanowisko, zgodne z polskim, przedstawiła m.in. Finlandia, Litwa, Czechy oraz Cypr.

Druga sesja dyskusyjna obejmowała wspólną rozmowę ministrów ds. energii i ministrów ds. transportu. Nosiła ona nazwę "Polityka energetyczna i transportowa na rzecz przyspieszonej ekologicznej transformacji sektora transportu po 2030 r." Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk zasiadał w "podstoliku" z reprezentantami Austrii, Czech, Holandii, Islandii, Słowenii i Węgier.

Minister A. Adamczyk wskazywał, że obecny etap rozwoju produkcji oraz badań nad niektórymi rodzajami paliw alternatywnych jest zbyt wczesny by wykorzystywać je na szeroką skalę w sektorze transportu. Dlatego konieczne jest takie definiowanie przepisów prawa, aby możliwe było zwiększenie skali produkcji paliw alternatywnych i zapewnienie ich dostępności po cenach akceptowalnych dla użytkowników, aby nie zagrozić wzrostowi mobilności społeczeństwa i przedsiębiorców tworząc strefy wykluczenia komunikacyjnego.

- Trzeba pamiętać o obecnym etapie rozwoju rynku pojazdów o napędzie alternatywnym, który jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach o uzasadnieniu ekonomicznym takich działań - mówił minister Adamczyk.

Z Łotwą o strategicznych inwestycjach

W ramach sztokholmskiego szczytu minister A. Adamczyk spotkał się z Ministrem Transportu Łotwy Janisem Vitenbergsem.

Celem rozmowy było potwierdzenie ustaleń poczynionych na szczeblu dwustronnym w poprzedniej kadencji łotewskiego parlamentu.

Polska i Łotwa realizują wspólne projekty łączące kraje bałtyckie z Polską i pozostałymi krajami Europy Środkowej i Unii Europejskiej: szlak drogowy Via Baltica - łączący się ze szlakiem Via Carpatia - i Rail Baltica.

- Inwestycje te stanowią kręgosłup komunikacyjny regionu i są dla nas bardzo istotne - powiedział minister A. Adamczyk. Dodał, że są to korytarze transportowe, które mają zastosowanie zarówno dla celów cywilnych, gospodarczych, jak i dla celów wojskowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


kom/ lgs/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 22775,00 $ tona 1,74% 20 mar
 Cynk 2924,00 $ tona -0,27% 20 mar
 Aluminium 2237,00 $ tona 0,27% 20 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.