NCBR: trzech wykonawców w projekcie „oczyszczalni przyszłości”

zk

28.04.2021 22:17 Źródło: PAP
Strona główna EkoDom, EkoBudownictwo, EkoArchitektura NCBR: trzech wykonawców w projekcie „oczyszczalni przyszłości”
NCBR: trzech wykonawców w projekcie „oczyszczalni przyszłości” - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło do I etapu konkursu na technologię oczyszczalni ścieków przyszłości trzech wykonawców. Budżet programu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 27 mln zł.

Trzej dopuszczeni do I etapu wykonawcy to konsorcjum: Fine Bubble Technologies oraz 21stopni; firmy WTT Innowacje oraz Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne.

Według NCBR, w I etapie, prace z udziałem wszystkich zakwalifikowanych wykonawców zakończą się testami instalacji w warunkach eksperymentalnych, w wielkości minimum 5 proc. docelowej skali projektowanej oczyszczalni. Testy mają udowodnić, że instalacje działają i mają odpowiednie parametry.

W etapie II, do którego dopuszczony zostanie jeden wykonawca nastąpi zaś uruchomienie pełnoskalowego demonstratora opracowanej technologii i optymalizacja jego działania.

Jak przypomniało NCBR, aby nastąpił przełom w funkcjonowaniu oraz postrzeganiu oczyszczalni, potrzebne są rozwiązania, które nie tylko umożliwią usunięcie ze ścieków różnorodnych zanieczyszczeń, ale także pozwolą na maksymalny odzysk surowców, wody i energii.

Oczyszczalnia tego typu tworzy gospodarkę obiegu zamkniętego, w której cenne surowce są odzyskiwane z odpadów, a nie pochodzą z surowców kopalnych. Dzięki temu zanieczyszczenia nie będą trafiały ani do rzek, ani na składowiska odpadów, co stanowi dziś nabrzmiały problem.

„Postawiliśmy sobie za cel zmianę postrzegania strumienia ścieków komunalnych jako zła koniecznego. W naszym przedsięwzięciu uczymy patrzenia na ścieki jako na zasoby: wody, energii, surowców wtórnych – przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów stawianych zakładom oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni” – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Jak dodał, innowacją będzie również zapewnienie obiegu zamkniętego biogenów w naturze. „Umożliwi to ograniczenie produkcji nawozów sztucznych i da możliwość budowy ekologicznego rolnictwa przy zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnieniu obiegu zamkniętego wody w przemyśle i w infrastrukturze komunalnej miast” - dodał dyrektor NCBR. Zaznaczył, że wyzwaniem dla projektu jest usunięcie ze ścieków mikrozanieczyszczeń pochodzących z farmaceutyków i pestycydów, a także wyeliminowanie metali ciężkich.

Jak wskazują eksperci NCBR, aby stworzyć nowe szanse rozwojowe dla sektora gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, należy rozwiązać kilka podstawowych problemów. Główne wyzwania to: odnowa i odzysk wody, ograniczenie utraty pierwiastków biogennych oraz zanieczyszczenia nimi środowisk wodnych, usunięcie ze ścieków mikrozanieczyszczeń, odzysk energii i energooszczędność procesów technologicznych oraz efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych.

Dzięki innowacyjnej technologii, którą opracują firmy biorące udział w przedsięwzięciu „oczyszczalnia przyszłości”, obiekty te mają się stać „fabrykami surowców”. Zamiast odpadów będą produkować pełnowartościowe materiały do ponownego wykorzystania w gospodarce - wskazało NCBR.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.