OZE: powstanie trzeciej spółdzielni energetycznej w Polsce

zk

23.06.2022 08:59 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE OZE: powstanie trzeciej spółdzielni energetycznej w Polsce

Partnerzy portalu

OZE: powstanie trzeciej spółdzielni energetycznej w Polsce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. atende.industries

W Stawiskach została dziś powołana trzecia w Polsce spółdzielnia energetyczna, a jej prezesem został Paweł Pisarczyk, prezes Atende Industries.

Celem Spółdzielni Stawiski jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków oraz organizowanie między nimi dostaw i odbioru energii elektrycznej. Dzięki temu członkowie spółdzielni będą mogli liczyć na zmiejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony lokalnego środowiska i zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

Wykazane przedmioty działalności obejmują: wytwarzanie energii elektrycznej, handel energią elektryczną, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, pośrednictwo w sprzedaży usług instalacji odnawialnych źródeł energii, działalność edukacyjna w zakresie OZE i integracja lokalnej społeczności.

Przedmiotem działalności Spółdzielni będzie:

- Wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz spółdzielni oraz jej członków z instalacji OZE, będących własnością Spółdzielni lub jej członków.
- Sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz swoich członków.
- Zakup energii elektrycznej oraz cieplnej na rzecz Spółdzielni, oraz swoich członków.
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz swoich członków.

Atende Industries wsparło powołanie Spółdzielni Stawiski, a system besmart.energy rozwijany w spółce będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w spółdzielni. Głównym zadaniem platformy besmart.energy jest zarządzanie bilansem energetycznym wspólnoty lub spółdzielni energetycznej i dążenie do maksymalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. System pozwala na efektywne przetwarzanie i analizę dużej ilości danych, umożliwiając akwizycję danych pomiarowych z dowolnej ilości liczników w czasie rzeczywistym. besmart.energy tworzy prognozy produkcji i zużycia energii. Dzięki temu może wpływać na zachowania użytkowników, a także zarządzać odbiornikami i magazynowaniem w celu optymalizacji zużycia energii i działań społeczności energetycznej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o OZE spółdzielnia energetyczna jest rozumiana jako „spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej”.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.