PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej

zk

05.05.2021 11:15 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej
PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG rozwinie działania związane ze wsparciem procesu krajowej transformacji energetycznej w okresie przejściowym i rozpocznie inicjatywy zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do 2026 roku skupi się na zwiększeniu dostępności gazu ziemnego przy równoległym rozwoju projektów związanych m.in. z biometanem i wodorem.

W trakcie Kongresu 590 podczas panelu dyskusyjnego o drogach do neutralności klimatycznej Prezes PGNiG Paweł Majewski mówił o działaniach, jakie kierowana przez niego firma zamierza podjąć w krótkiej perspektywie, by jeszcze aktywniej włączyć się w transformację energetyczną polskiej gospodarki.

– Mamy świadomość, że proces dekarbonizacji gospodarki w długiej perspektywie obejmie również gaz ziemny. Jednak w polskich warunkach transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjnym bez gazu ziemnego nie jest możliwa. Dlatego celem PGNiG jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie długoterminowej. Rozpoczęliśmy prace nad nową strategią, której ogłoszenie będzie okazją do zaprezentowania szczegółowych planów dekarbonizacji Grupy Kapitałowej PGNiG do 2050 roku. Tymczasem w horyzoncie najbliższych lat skupimy się na zwiększeniu dostępności niskoemisyjnego paliwa oraz inicjacji kluczowych działań związanych z „zielonymi gazami”, czyli biometanem i wodorem – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

Działania do 2026 roku – zmniejszenie emisji
W zakresie wsparcia krajowego procesu transformacji energetycznej w okresie przejściowym PGNiG chce do 2026 roku zwiększyć dostępność do gazu ziemnego dla mieszkańców Polski poprzez kontynuację rozbudowy gazowej sieci dystrybucyjnej.

W ten sposób – poprzez umożliwienie im zastąpienia węgla gazem ziemnym – realizować będzie działania mające na celu obniżenie emisji po stronie klientów. Tylko w ubiegłym roku Grupa PGNiG wykonała 112 tys. nowych przyłączy do sieci i chce utrzymać rosnący trend w tym zakresie.

Jednocześnie PGNiG zmniejszać będzie emisyjność własnych procesów technologicznych przede wszystkim w segmencie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, częściowo zastępując węgiel gazem ziemnym i innymi mniej emisyjnymi paliwami. Pod uwagę bierze m.in. budowę bloku wielopaliwowego i gazowych źródeł wytwórczych. Do zmian ma także przyczynić się realizacja projektów poprawiających efektywność energetyczną, a także m.in. rozwój oferty sprzedażowej CNG i LNG.

W okresie wykraczającym poza 2022 rok w zakresie odnawialnych źródeł energii PGNiG chce osiągnąć łączną moc zainstalowaną z farm wiatrowych i fotowoltaiki na poziomie 900 MW.

Działania po 2026 roku – eliminacja emisji
Wśród długoterminowych inicjatyw dekarbonizacyjnych PGNiG planuje zintensyfikować projekty związane z produkcją biometanu i zatłaczaniem go do sieci, z rozwojem mocy wytwórczych z OZE, a także projekty związane z wodorem – przede wszystkim w zakresie magazynowania energii w kawernach solnych. W grę wchodzi również wykorzystanie lokalnych źródeł geotermalnych.

– W przypadku realizacji działań pomagających nam zbliżyć się do celu neutralności klimatycznej zamierzamy skorzystać z możliwości wsparcia ze strony m.in. Funduszu Modernizacji, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i puli z listy programów o istotnym znaczeniu wspólnotowym IPCEI. Polska w najbliższych latach będzie mogła skorzystać z 770 mld zł pochodzących z funduszy unijnych, z czego znaczna część zostanie przeznaczona na inwestycje związane ze środowiskiem i transformację energetyczną, PGNiG może być istotnym beneficjentem tych środków  – powiedział Prezes PGNiG.

W dłuższej perspektywie PGNiG zamierza – także dzięki tym funduszom – zrealizować projekty mające na celu eliminację emisji. Paliwa kopalne we własnych procesach technologicznych będą zastępowane energią z odnawialnych źródeł energii, gaz ziemny w sieci stopniowo zastępowany będzie biometanem i wodorem, a w zakresie eliminacji emisji po stronie klienta PGNiG chce promować odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych w celach grzewczych na rzecz wykorzystania m.in. pomp ciepła i energii
z lokalnych ciepłowni geotermalnych.   

Wiarygodna oferta dla inwestorów
– PGNiG weszło na nieodwracalną drogę zielonej transformacji, ale pamiętamy, że do jej celu w naszym kraju ma nas doprowadzić pomost w postaci gazu ziemnego. Dlatego chcemy, by zmiany zachodzące w Grupie Kapitałowej uwzględniały jego rolę w całym procesie – powiedział Paweł Majewski. – Chcemy przeprowadzić zieloną zmianę w taki sposób, by akcje PGNiG były atrakcyjne dla inwestorów, a przy tym pozostać wiarygodnymi dla wszystkich, dla których ważny jest wpływ środowiskowy i społeczna odpowiedzialność prowadzonego przez nas biznesu. Stale analizujemy naszą działalność pod kątem wskaźników ESG, tak by jeszcze bardziej móc poprawiać relacje z otoczeniem oraz ograniczać wpływ na środowisko do niezbędnego minimum. Mam nadzieję, że działania te zostaną docenione przez inwestorów, co nie jest bez wpływu na nasze możliwości inwestycyjne i zdolność pozyskiwania kapitału – powiedział Prezes PGNiG.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.