Platforma internetowa wspomagająca zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

zk

10.02.2023 06:24 Źródło: PAP MediaRoom
Strona główna Klimat, ekologia Platforma internetowa wspomagająca zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

Partnerzy portalu

Platforma internetowa wspomagająca zarządzanie morskimi obszarami chronionymi - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Wprowadzenie innowacyjnej, łatwo dostępnej platformy ze szczegółowymi wytycznymi, narzędziami ułatwiającymi podejmowanie decyzji i wiedzą praktyczną dla specjalistów w dziedzinie obszarów morskich.

Podmioty zarządzające i specjaliści ds. ochrony oceanów, globalni eksperci i urzędnicy wysokiego szczebla spotkali się na Piątym Międzynarodowym Kongresie ds. Ochrony Obszarów Morskich (IMPAC5), który odbył się w dniach 3-9 lutego w Vancouver (Kanada), aby zająć stanowisko w sprawie ochrony oceanów.

IMPAC5 to wiodąca konferencja zapewniająca wymianę wiedzy na forum globalnej społeczności podmiotów zarządzających ochroną obszarów morskich, specjalistów i decydentów. Wydarzenie umożliwia zwrócenie uwagi na najnowsze dane naukowe oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w celu wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej mórz, a także ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego oceanów.

Zorganizowane w ramach IMPAC5 sympozjum pt. „Innowacje w poprawie stanu morskich obszarów chronionych” obejmowało ekskluzywny pokaz nowej platformy internetowej umożliwiającej planowanie morskich obszarów chronionych i zarządzanie nimi. Platforma szkoleniowa przeprowadza planistów morskich obszarów chronionych i specjalistów przez praktyczne sposoby radzenia sobie z najważniejszymi doświadczanymi wyzwaniami. Sympozjum zgromadziło uczestników reprezentujących wszystkie aspekty ochrony mórz, zwracając uwagę na znaczenie wymiany wiedzy w celu poprawy zarządzania oceanami wśród zainteresowanych stron na każdym szczeblu.

Biorąc pod uwagę, że mniej niż 3% oceanów jest objętych skuteczną ochroną, istnieje pilna potrzeba wzmocnienia wysiłków na całym świecie, aby zwiększyć obszar mórz objęty ochroną. Musimy także zwiększyć skuteczność morskich obszarów chronionych pod względem realizacji celów dotyczących ochrony i zrównoważonego rozwoju. Niedawno przyjęte globalne ramy różnorodności biologicznej obejmują kluczowe cele w zakresie ochrony 30% obszarów morskich i lądowych planety oraz odbudowy zniszczonych krajobrazów lądowych i morskich do 2030 r.

„Wykorzystywanie wyciągniętych wniosków i najlepszych praktyk z całego świata, aby osiągnąć te ambitne cele w zarządzaniu oceanami, stanowi priorytet w dziedzinie ochrony, obok opracowywania rozwiązań we współpracy z kluczowymi partnerami” - stwierdziła dr Lizzie McLeod, kierująca działaniami The Nature Conservancy na rzecz ochrony światowych raf koralowych.

Dzięki wykorzystaniu innowacji naukowych oraz nowych technologii i najlepszych praktyk z całego świata podmioty zarządzające obszarami morskimi są lepiej przygotowane do zwalczania głównych zagrożeń dla ekosystemów morskich na świecie. „Morskie obszary chronione mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia i zrównoważonego rozwoju oceanów. Ale nie zawsze są one skuteczne bez odpowiedniego wsparcia. Potrzebne są narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, które umożliwią lepsze planowanie morskich obszarów chronionych i zarządzanie nimi, jak również wymiana wiedzy i partnerstwa, aby zapewnić wsparcie podmiotom zajmującym się obszarami morskimi w celu lepszej ochrony oceanów” - powiedział Ole Vestergaard, urzędnik ds. programów z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.