Projekt z udziałem Deltamarin otrzymał zgodę ABS na badania w zakresie metody dekarbonizacji żeglugi

23.03.2023 10:10 Źródło: Deltamarin
Strona główna Transport, Elektromobilność Projekt z udziałem Deltamarin otrzymał zgodę ABS na badania w zakresie metody dekarbonizacji żeglugi

Partnerzy portalu

Projekt z udziałem Deltamarin otrzymał zgodę ABS na badania w zakresie metody dekarbonizacji żeglugi - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Deltamarin

Konsorcjum globalnych organizacji żeglugowych oraz Inicjatywa Klimatyczna na Rzecz Ropy i Gazu (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI) otrzymały 22 marca br. zgodę od amerykańskiej agencji certyfikacji statków (American Bureau of Shipping, ABS) na zastosowanie systemu wychwytywania dwutlenku węgla na pokładzie tankowca.

Oprócz Deltamarin, konsorcjum projektu obejmuje Globalne Centrum Dekarbonizacji Morskiej (Global Centre for Maritime Decarbonization, GCMD) z siedzibą w Singapurze, OGCI, ABS, Stena Bulk, Alfa Laval i  Organizacja Naukowych Badań Stosowanych z Holandii (Netherlands Organization for Applied Scientific Research, TNO). Projekt ma na celu wykazanie wykonalności zastosowania wychwytywania CO2 na pokładzie statku i jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć. Zatwierdzenie pozwoli konsorcjum rozważyć, czy projekt przejdzie do następnego etapu, obejmującego  zakończenie fazy projektowej i rozpoczęcie fazę budowy, w tym również realizację zamówień.

Światowa branża żeglugowa poszukuje rozwiązań w związku z polityką państw w zakresie dekarbonizacji gospodarki morskiej, celując w stosowanie paliw niskoemisyjnych (w tym biopaliw) i pokładowego wychwytywania CO2, aby pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych do połowy XXI wieku w porównaniu z poziomem bazowym z 2008 roku. Członkowie konsorcjum uważają, że pokładowy system wychwytywania CO2 mógłby pomóc w przyspieszeniu komercyjnego wdrożenia technologii na statkach w ciągu najbliższych pięciu lat. Ich celem jest uczynienie go z czasem jednym z podstawowych narzędzi wchodzących w skład wyposażenia jednostek morskich.

Obecnie realizowany dwuletni, trzyetapowy projekt demonstracyjny bada pokładowy system wychwytywania i przechowywania oraz rozładunku wychwyconego CO2, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym i możliwościom związanym z wdrożeniem technologii na statkach. Po przeprowadzeniu pełnego studium inżynieryjnego, system zostanie zbudowany i przetestowany na pokładzie tankowca średniego zasięgu, należącego do Stena Bulk. 

- Deltamarin jest dumny z integracji tej nowej technologii na statku pilotażowym. AIP to ważny kamień milowy, który możemy świętować wraz z zespołem! Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej świetnej współpracy podczas projektu, która jest niezbędna zarówno dla zapewnienia dobrej wydajności systemu na pokładzie, jak i dla całego procesu projektowania i modernizacji - zaznaczyła kierownik ds. badań i rozwoju w Deltamarin Mia Elg

Obecnie konsorcjum przeprowadziło pierwszą fazę projektu pt. "Realizacji morskiego wychwytywania CO2 w celu wykazania zdolności do obniżenia emisji" (Realizing Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions, REMARCCABLE) rozpoczętą w 2022 r., która obejmowała projekt koncepcyjny oraz studium projektu inżynieryjnego systemu wychwytywania węgla. Drugi etap obejmowałby inżynierię, zamówienia i budowę prototypu systemu wychwytywania CO2 na statku oraz oddanie go do użytku na lądzie. Etap trzeci zakłada skupienie się na integracji systemu wychwytywania dwutlenku węgla ze zbiornikowcem i przeprowadzeniu prób morskich pod kątem skuteczności projektu. W tym celu również GCMD planuje rozpoczęcie badań nad rozładunkiem ciekłego CO2, aby rozwiązać potencjalne problemy przed zainicjowaniem trzeciej fazy.

Konsorcjum globalnych organizacji żeglugowych oraz Inicjatywa Klimatyczna na Rzecz Ropy i Gazu (Oil and Gas Climate Initiative, OGCI) otrzymały 22 marca br. zgodę od amerykańskiej agencji certyfikacji statków (American Bureau of Shipping, ABS) na zastosowanie systemu wychwytywania dwutlenku węgla na pokładzie tankowca.

Oprócz Deltamarin, konsorcjum projektu obejmuje Globalne Centrum Dekarbonizacji Morskiej (Global Centre for Maritime Decarbonization, GCMD) z siedzibą w Singapurze, OGCI, ABS, Stena Bulk, Alfa Laval i  Organizacja Naukowych Badań Stosowanych z Holandii (Netherlands Organization for Applied Scientific Research, TNO). Projekt ma na celu wykazanie wykonalności zastosowania wychwytywania CO2 na pokładzie statku i jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć. Zatwierdzenie pozwoli konsorcjum rozważyć, czy projekt przejdzie do następnego etapu, obejmującego  zakończenie fazy projektowej i rozpoczęcie fazę budowy, w tym również realizację zamówień.

Światowa branża żeglugowa poszukuje rozwiązań w związku z polityką państw w zakresie dekarbonizacji gospodarki morskiej, celując w stosowanie paliw niskoemisyjnych (w tym biopaliw) i pokładowego wychwytywania CO2, aby pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych do połowy XXI wieku w porównaniu z poziomem bazowym z 2008 roku. Członkowie konsorcjum uważają, że pokładowy system wychwytywania CO2 mógłby pomóc w przyspieszeniu komercyjnego wdrożenia technologii na statkach w ciągu najbliższych pięciu lat. Ich celem jest uczynienie go z czasem jednym z podstawowych narzędzi wchodzących w skład wyposażenia jednostek morskich.

Obecnie realizowany dwuletni, trzyetapowy projekt demonstracyjny bada pokładowy system wychwytywania i przechowywania oraz rozładunku wychwyconego CO2, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym i możliwościom związanym z wdrożeniem technologii na statkach. Po przeprowadzeniu pełnego studium inżynieryjnego, system zostanie zbudowany i przetestowany na pokładzie tankowca średniego zasięgu, należącego do Stena Bulk. 

- Deltamarin jest dumny z integracji tej nowej technologii na statku pilotażowym. AIP to ważny kamień milowy, który możemy świętować wraz z zespołem! Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej świetnej współpracy podczas projektu, która jest niezbędna zarówno dla zapewnienia dobrej wydajności systemu na pokładzie, jak i dla całego procesu projektowania i modernizacji - zaznaczyła kierownik ds. badań i rozwoju w Deltamarin Mia Elg

Obecnie konsorcjum przeprowadziło pierwszą fazę projektu pt. "Realizacji morskiego wychwytywania CO2 w celu wykazania zdolności do obniżenia emisji" (Realizing Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions, REMARCCABLE) rozpoczętą w 2022 r., która obejmowała projekt koncepcyjny oraz studium projektu inżynieryjnego systemu wychwytywania węgla. Drugi etap obejmowałby inżynierię, zamówienia i budowę prototypu systemu wychwytywania CO2 na statku oraz oddanie go do użytku na lądzie. Etap trzeci zakłada skupienie się na integracji systemu wychwytywania dwutlenku węgla ze zbiornikowcem i przeprowadzeniu prób morskich pod kątem skuteczności projektu. W tym celu również GCMD planuje rozpoczęcie badań nad rozładunkiem ciekłego CO2, aby rozwiązać potencjalne problemy przed zainicjowaniem trzeciej fazy.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.