Samorząd przejął część terenów i obiektów dawnej kopalni Mysłowice

zk

07.10.2021 09:04 Źródło: PAP
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EkoDom, EkoBudownictwo, EkoArchitektura Samorząd przejął część terenów i obiektów dawnej kopalni Mysłowice

Partnerzy portalu

Samorząd przejął część terenów i obiektów dawnej kopalni Mysłowice - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Samorząd Mysłowic przejął od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) warte ponad 11,3 mln zł tereny i obiekty dawnej kopalni Mysłowice - wśród nich poprzemysłowe budynki wpisane na listę zabytków. Gmina zamierza na nowo zagospodarować położony w pobliżu centrum miasta pokopalniany teren.

W środę, po kilku latach przygotowań, podpisano akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania majątku, który fizycznie zostanie przekazany samorządowi do 8 listopada. Inna część zamkniętej 13 lat temu kopalni jest obecnie w trakcie likwidacji; niewykluczone, że w przyszłości także ona trafi w ręce gminy.

Przekazywana obecnie samorządowi tzw. część A kopalni to ponad 9-hektarowy fragment między torami kolejowymi a ulicami Bytomską i Świerczyny. Znajdują się tam obiekty objęte ochroną konserwatorską: budynki kompresorowni rozdzielni głównej, elektrowni, maszyny wyciągowej szybu Łokietek oraz wieża tego szybu, magazyny maszyny wyciągowej szybu Jagiełło, kompleks BHP oraz tzw. budynek rehabilitacji.

Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz przypomniał, że negocjacje z SRK w sprawie przejęcia pogórniczego terenu rozpoczęły się w grudniu 2018 roku.

„W najbliższych dniach zaplanowane jest spotkanie z radnymi miejskimi, aby rozpocząć rozmowy związane z zagospodarowaniem terenu przez przyszłych inwestorów” – zapowiedział prezydent, wskazując, iż przejmowany przez samorząd teren i obiekty to największy jak dotąd majątek przekazany przez SRK w ręce gminy.

„Ten długi proces zakończył się sukcesem dzięki dobrej współpracy dwóch stron oraz wsparciu pana premiera Mateusza Morawieckiego i podległych mu służb. Dziękuję za wsparcie pracownikom Urzędu Miasta Mysłowice, zarządowi SRK oraz przedstawicielom Rządu RP” – napisał na Facebooku Wójtowicz.

Tereny i obiekty, będące własnością Skarbu Państwa, zostały przekazane gminie nieodpłatnie, na co pozwala ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W myśl tej ustawy, aby możliwe było przekazanie majątku za darmo, musi on służyć celom publicznym.

Jak podała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, przekazany teren ma zostać wykorzystany „do utworzenia zurbanizowanej przestrzeni publicznej, uzupełnionej m.in. budynkami i budowlami objętymi ochroną konserwatorską, wpisującymi się w pogórniczy wizerunek tej części miasta”.

Na pozostałej części pokopalnianego terenu (tzw. część B) kończą się obecnie rozpoczęte wiosną tego roku prace likwidacyjne. Po ich zakończeniu ma być możliwe nowe zagospodarowanie około 67-hektarowego pokopalnianego terenu, położonego w pobliżu ścisłego centrum miasta.

Kopalnia Mysłowice nie wydobywa węgla od jesieni 2008 roku. W 2015 r. majątek dawnej kopalni trafił do spółki restrukturyzacyjnej, zajmującej się jego likwidacją.

Dwa lata temu z pejzażu Mysłowic zniknęła natomiast wieża szybowa szybu Sas, który w przeszłości był głównym szybem wydobywczym kopalni. Szyb ten nie był objęty ochroną konserwatorską, podobnie jak trzy inne zburzone wcześniej kopalniane szyby. Po mysłowickiej kopalni pozostanie m.in. wpisana do rejestru zabytków wieża szybu Łokietek i inne obiekty, które teraz przejmuje miasto.

Sam szyb Sas, sięgający ponad pół kilometra w głąb ziemi, zasypano już ok. osiem lat temu. Był to niegdyś główny szyb wydobywczy kopalni Mysłowice. Po połączeniu z pobliską kopalnią Wesoła, gdzie obecnie prowadzone jest wydobycie całej należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni, przestał być potrzebny.

Najpierw zdemontowano górniczy wyciąg szybowy i zbrojenie szybowe, a latem 2013 r. przystąpiono do zasypania tzw. rury szybowej. Zużyto do tego około 12,5 tys. m sześc. materiału, czyli ok. 31 tys. ton kruszywa. Powierzchnię zabezpieczono żelbetową płytą. Wcześniej zlikwidowano już poziomy wydobywcze w byłej kopalni Mysłowice, a także szyby Bończyk, Zachodni i Jagiełło.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń w minionych latach przekazała gminom pogórniczy majątek o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów zł. Obecnie przygotowuje do przekazania samorządom kolejne tereny i obiekty w kilkunastu miejscowościach.

Do SRK należy - w 73 gminach w woj. śląskim, małopolskim i dolnośląskim – kilkanaście działek o łącznej powierzchni kilku tysięcy hektarów oraz wiele rozmaitych budowli i budynków. Spółka zarządza też pogórniczymi mieszkaniami, których jest prawie 15 tys.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.