Stabilne źródła energii w niestabilnych czasach - fakty i mity. Dlaczego w Polsce w 2023 r. warto postawić na OZE?

zk

16.01.2023 10:04
Strona główna Energetyka, OZE Stabilne źródła energii w niestabilnych czasach - fakty i mity. Dlaczego w Polsce w 2023 r. warto postawić na OZE?

Partnerzy portalu

Stabilne źródła energii w niestabilnych czasach - fakty i mity. Dlaczego w Polsce w 2023 r. warto postawić na OZE?  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Rok 2023 rozpoczyna się od intensywnej dyskusji o cenach i kosztach energii. Zagadnienie, które dotyczy każdej dziedziny gospodarki, każdej firmy i każdego gospodarstwa domowego jest dobrym przyczynkiem do tego, aby mówić o odnawialnych jej źródłach. Okazuje się, że kiedy szukamy bezpieczeństwa i stabilizacji w dziedzinie energetyki, odnawialne źródła energii są odpowiedzią na te potrzeby.

Niezależność z kalkulatorem w dłoni

Zielona energia, wbrew wielu powszechnym opiniom, może okazać się najbardziej stabilnym źródłem, z punktu widzenia kosztów jej wytwarzania, a więc finalnie cen oferowanych odbiorcom. OZE wymagają oczywiście określonych nakładów finansowych i generują także koszty operacyjne, jednak te drugie są bardzo przewidywalne nawet w długiej perspektywie czasowej. Co więcej, koszty operacyjne, a w szczególności koszty „paliwa” są całkowicie niezależne od sytuacji rynkowej, w tym geopolitycznej.

– Koszty operacyjne w przypadku OZE są całkowicie niezależne od kosztów pozyskiwania surowców wykorzystywanych jako paliwo, co ma miejsce w przypadku źródeł konwencjonalnych – podkreśla Grzegorz Tomasik, wiceprezes zarządu reo.pl. Niezależność od tych czynników jest tu ogromną przewagą. Odnawialne źródła energii pozostają dzięki temu (w tej kategorii), w pełni stabilnym źródłem produkującym energię.

Warto zwrócić uwagę również na to, że w kategoriach planowania produkcji i jej dostosowywania do bieżącego zapotrzebowania, dużą przewidywalnością i płynącym z tego bezpieczeństwem dostaw dla odbiorców, charakteryzują się takie OZE jak biogazownie i elektrownie wodne.

Czasem słońce, czasem deszcz?

Zróżnicowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej w OZE, zaawansowanie technologiczne (zastosowane nowoczesne technologie), jak również ich rozproszony charakter sprawiają, że zagrożenie dużymi awariami i związaną z nimi utratą dużego potencjału wytwórczego w tym samym czasie, nie jest obarczone takim ryzykiem jak w przypadku źródeł konwencjonalnych.

– Dostępność coraz lepszych danych o przewidywanych warunkach pogodowych, rozwój narzędzi prognostycznych oraz ciągły rozwój samych technologii wytwórczych OZE sprawiają, że planowanie wolumenów pozyskiwanej energii z OZE w danym okresie jest coraz dokładniejsze. Oczywiście warto pamiętać o tym, że największy potencjał ma działanie synergiczne i dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii. W naszych warunkach klimatycznych, połączenie produkcji farm fotowoltaicznych (największa produkcja latem) z produkcją farm wiatrowych (największa produkcja w okresie wiosennym i jesienno-zimowym), daje szansę na zaspokojenie większości potrzeb energetycznych  odbiorców – dodaje Tomasik.

Trudne czasy mogą zatem okazać się najlepszym okresem na budowanie większej społecznej świadomości dotyczącej źródeł odnawialnych i edukowania z zagadnień związanych z zieloną energią. Edukacja ekologiczna – dziś już niezbędna, dotycząca także świadomej konsumpcji i zrównoważonego gospodarowania zasobami, nie może istnieć obecnie w oderwaniu od analizy geopolitycznej. Nieprzewidywalność sytuacji i utrata poczucia bezpieczeństwa w wielu znanych i praktykowanych od lat procesach gospodarczych każą szukać alternatyw i rozwiązań – jednym z nich są odnawialne źródła energii.

Reo.pl

Pierwsza w Polsce platforma handlu wyłącznie zieloną energią,skierowana do klientów biznesowych. Debiut rynkowy – maj 2022 r. Do końca 2022 roku reo.pl zaufało ponad 100 przedstawicieli biznesu. Format działania platformy wpływa na coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Głównie za sprawą atrakcyjnych ofert i przejrzystych zasad działania. W serwisie spotykają się bowiem wytwórcy wyłącznie zielonej, certyfikowanej energii elektrycznej, pochodzącej w 100% z OZE (z fotowoltaiki, wiatru, biomasy czy elektrowni wodnych) z odbiorcami tejże energii. Oferty kupna i sprzedaży określone są w prosty i czytelny sposób. Co ważne, użytkownicy reo.pl mają wsparcie operatora platformy, który bierze na siebie obowiązki formalne i organizacyjne wiążące się z zakupem lub sprzedażą energii, w tym zmianą sprzedawcy i bilansowaniem kontraktu.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 26047,00 $ tona 1,75% 28 mar
 Cynk 2936,00 $ tona 0,79% 28 mar
 Aluminium 2314,00 $ tona 0,74% 28 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.