W Polsce pogłębia się kryzys wodny. 1 mln zł trafi na najlepsze pomysły mogące mu przeciwdziałać

zk

27.04.2023 11:01 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja W Polsce pogłębia się kryzys wodny. 1 mln zł trafi na najlepsze pomysły mogące mu przeciwdziałać

Partnerzy portalu

W Polsce pogłębia się kryzys wodny. 1 mln zł trafi na najlepsze pomysły mogące mu przeciwdziałać - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą za przyczyną  postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. – Chcemy zaangażować  nowe technologie do rozwiązania tego problemu – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, który w nowej, trzeciej edycji swojego Programu Grantowego przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania związane z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do 10 maja br.

– Kryzys wodny to w Polsce realne zagrożenie, z którego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę – mówi Joanna Erdman. – Z roku na rok zasoby wody pitnej w Polsce się kurczą. Aktualnie w skali rocznej ich dostępność  jest na poziomie Egiptu. Chcemy budować świadomość związaną z tym tematem i rozmawiać o tym, w jaki sposób oszczędnie gospodarować wodą. W tej chwili ok. 70 proc. zasobów wodnych wykorzystywanych jest przez przemysł i aż 1/3 z tej ogromnej sumy co roku jest marnowana.

Według danych przytaczanych przez WWF Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej. W Europie średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca wynosi ok. 5 tys. m³ rocznie. W Polsce jest ona prawie trzykrotnie niższa i wynosi 1,8 tys. m³ wody, ale w w okresach suszy jej ilość spada nawet do 1,1 tys. m³, czyli dużo poniżej progu tzw. stresu wodnego. Co istotne, w ostatnich latach poziom wód gruntowych w Polsce obniżył się o ok. 2 m, a zasoby nie odnawiają się w takim tempie jak dawniej, do czego przyczyniają się postępujące zmiany klimatu, ale i działalność człowieka. Według danych GUS największy udział w zużyciu wody w Polsce ma przemysł (ok. 72 proc.), który wyprzedza sektor komunalny (18 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (10 proc.).

– Woda będzie wiodącym tematem nowej, trzeciej edycji Programu Grantowego ING. Zasoby wodne, dostęp do czystej wody, gospodarowanie nią w sposób oszczędny – to  zagadnienia, wokół których zbudujemy wiosenną edycję programu, skoncentrowaną na tym, jak zaangażować nową technologię do wsparcia tych celów – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Program Grantowy ING jest skierowany do start-upów i młodych naukowców. W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem wyzwanie związane jest z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Temat trzeciej edycji Programu Grantowego ING brzmi: „Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?”.

– Od dawna przyświecała nam idea, żeby wspomóc start-upy oraz naukowców i naukowczynie w tym, aby mogli zaprezentować swoje pomysły wspierające transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Erdman.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 400 tys. zł, za drugie – 300 tys. zł, a za trzecie miejsce – 150 tys. zł. Przewidziana jest też możliwość przyznania nagród dodatkowych o łącznej wartości 150 tys. zł. – w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Co istotne, poza nagrodami finansowymi laureaci konkursu mogą liczyć też na wsparcie merytoryczne, promocję, możliwość nawiązania kontaktu z firmami z portfela ING Banku Śląskiego. Dla najlepszych przewidziany jest także indywidualny mentoring.

– Chcemy zaoferować pomoc nie tylko poprzez nagrody finansowe, ale też zapewnienie  rozwoju biznesowego, mentoringu, coachingu. Dlatego obejmujemy swoim wsparciem  wyróżnione przez kapitułę pomysły i prowadzimy współpracę z ich twórcami – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć udział w trzeciej edycji Programu Grantowego ING, mogą zgłaszać rozwiązania do 10 maja br., poprzez formularz dostępny na stronie internetowej ing.pl/programgrantowy. Tam znajduje się też regulamin konkursu i szczegółowe informacje.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 25 maja br., a zwycięzcy zostaną wyłonieni 29 czerwca br. podczas gali finałowej.

– Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Grantowego, ponieważ rozumiemy kluczową rolę banków w transformacji w kierunku zrównoważonych celów gospodarczych. Jest to zgodne z naszą deklaracją ekologiczną i strategią zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób pomóc najzdolniejszym, którym trudno jest  rozwinąć skrzydła, i spowodować, aby  mogli swoje przełomowe pomysły wcielić w życie i lepiej adresować wyzwania współczesnego świata – mówi Joanna Erdman.

Poprzednie dwie edycje Programu Grantowego ING spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Zaprezentowali rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii, które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Druga edycja programu, zainaugurowana jesienią 2022 roku, poświęcona była z kolei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Nadesłano w niej 155 zgłoszeń. Bank poszukiwał wśród nich takich rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności.

– Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, dla wielu z nich trwają prace przygotowawcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.