Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [GALERIA]

zk

05.12.2022 06:22 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [GALERIA]

Partnerzy portalu

Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [GALERIA] - ZielonaGospodarka.pl

Jak skutecznie i praktycznie uczyć o klimacie? Jak zachęcać młodych ludzi do uważności wobec tego, co ich otacza, nie wzbudzając lęku i strachu, ale zmotywować do rozwiązywania problemów środowiskowych podczas projektów szkolnych i później, kiedy wejdą w dorosłość i rozpoczną swoją ścieżkę zawodową?
 
Właśnie te zagadnienia były przedmiotem warsztatów Nowy Model Edukacji Klimatycznej, zorganizowanych w listopadzie dla setki nauczycieli szkół podstawowych i średnich z Dolnego Śląska i terenów przygranicznych Czech i Niemiec w ramach projektu Zrównoważonego Ekosystemu Edukacji Klimatycznej z ramienia Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych.

Głównym celem warsztatów było przećwiczenie i doświadczenie metody pracy z uczniem opartej na empatii i edukacji terenowej oraz przejście procesu od identyfikacji lokalnych problemów i wyzwań środowiskowych, przez kreatywne sposoby ich adresowania, do metody projektu, która da w efekcie poczucie sprawczości i odpowiedzialności u młodych ludzi.
 
Jak pokazują najnowsze badania, pozostawienie coraz bardziej świadomej młodzieży z informacją o tym, że kryzys klimatyczny się pogłębia, powoduje stany lękowe, przeraża [1,2]. Natomiast wyposażając młodych ludzi w narzędzia, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania tych problemów, nawet w najbliższym otoczeniu, oddajemy im kontrolę nad sytuacją. Jak pokazują dane, to sprawczość odgrywa kluczową rolę – z jednej strony młodzież jest zorientowana na realizację indywidualnych celów, z drugiej natomiast czuje się zobowiązana do realizacji zadań wpływających na otoczenie i społeczeństwo, które współtworzy [3,4].
 
Istotnym elementem jest również pokazanie, jak nowe technologie, obecne praktycznie każdym elemencie naszego życia – również w szkole mogą stać się narzędziem do walki ze zmianami klimatu, a nie tylko źródłem rozrywki. Kreowanie rozwiązań – programowanie aplikacji, prostych gier, rozwiązań technicznych czy stron www zmienia młodzież z odbiorców w twórców.
 
Innowacje rozwiązują problemy klimatyczne
 
Warsztaty rozpoczęły się prelekcją profesora Piotra Skubały z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego pt. „Dlaczego nieskutecznie reagujemy na kryzys klimatyczny i środowiskowy?”.
 
Podczas wystąpienia Profesor wyjaśniał, jak kluczową rolę w edukacji ogrywa pokazanie, że świat, przyroda, której człowiek jest częścią, to system zależnych od siebie bytów, a naruszenie jednego z nich wpływa na pozostałe – powodując trudny do zatrzymania efekt domina. Dlatego tak istotna jest walka o bioróżnorodność i włączanie młodzieży w dyskusje i działania na rzecz klimatu, nie tylko podczas lekcji biologii. Głos młodych pokoleń w tworzeniu lokalnych polityk i inicjatyw, realizacja wytyczonych celów jest kluczowa dla przyszłości naszej i planety.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w warsztatach, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych, sesjach pokazujących jak pracować z uczniem w oparciu o empatię, czy proces design thinking oraz dlaczego warto z tych innowacyjnych metod korzystać w szkole. Rozmawiano o metodzie projektu, której istotą jest zaangażowanie do działania dzieci, a nauczyciele uważnie im w tym towarzyszą – pozwalając na popełnianie błędów, bo to właśnie z nich uczymy się najwięcej.
 
„Nowy model edukacji klimatycznej” jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na dynamiczne zmiany otaczającego nas świata. Podczas warsztatów ekspertki nakreśliły idee rozwijania praktycznych, ale także niezwykle istotnych społecznych kompetencji i umiejętności w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, w tym do wyzwań, które mogą pojawić się w przyszłości i wynikają z tych zmian.

Kolejną fazą projektu jest pilotaż, w ramach którego metoda zostanie wdrożona w 8 szkołach przez pół roku, a następnie poddana ewaluacji.

Warsztaty stanowiły wyjątkowe wydarzenie – wszystkie poruszone tematy miały jeden mianownik – jakim jest najmłodsze pokolenie i przyszłość naszej planety. Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, gdzie troska o najmłodsze pokolenia ich rozwój czy otaczającą je bioróżnorodność, jest niezbędna do walki z globalnym ociepleniem. Mimo wyzwań i problemów, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, uczestnicy warsztatów z nadzieją patrzą w przyszłość.

[1] Raport „Uczniowie wobec zmian klimatu”; Anna Guzy, Magdalenę Ochwat; Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
[2] Raport “Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia”, IPCC
[3] Alternative and public school systems: students' creativity and self-efficacy in various models of education, Stępień Zuzanna, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227651
[4] Causative and Community Orientations of Contemporary Youths, Paulina Peret-Drążewska,  Kultura-Społeczeństwo-Edukacja; 2014, 6, 2; 135-151

Więcej informacji dotyczących działań Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych na stronie:


***

Projekt jest realizowany w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec i jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI to instrument finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU). Konkurs EUKI na pomysły projektów jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


Innowatorka społeczna, prezeska Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Specjalizuje się w innowacyjnej edukacji związanej ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem oraz technologią. Autorka programu Code for Green®, który uczy dzieci i młodzież rozwiązywania problemów środowiskowych za pomocą technologii i programowania. Certyfikowana trenerka design thinking.

Odpowiadała za organizację Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu w 2008 r. (UNCCC COP 14). Była szefową zespołu polskich negocjatorów w zakresie zmian klimatu. Kierowała programami edukacyjnymi Microsoft. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Freie Universitaet w Berlinie, London School of Public Relations. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera.

W FFIS odpowiada za rozwój oraz wsparcie psychologiczne. Współautorka modelu edukacji klimatycznej w części empatia. Psycholożka, wykładowczyni Wydziału Prawa Uniwersytet SWPS w Miasto Stołeczne Warszawa, trenerka, mediatorka, ekspertka ds. pracy metodą projektu. Współautorka książki dla nauczycieli „Metoda projektu. Podręcznik”.

Absolwentka psychologii klinicznej, filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS, PJATK).

Kieruje programami strategicznymi w FFIS. Liderka i ekspertka w zarządzaniu i nadzorze nad dużymi innowacyjnymi projektami. Współautorka modelu edukacji klimatycznej w zakresie projektowania rozwiązań oraz metody Code for Green.

Szefowała działom R&D, doradza w zakresie projektowania i wdrażania strategii, kultury innowacyjności i złożonych projektów. Certyfikowana trenerka Design Thinking i menadżerka projektów IPMA.

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także IMD International Institute for Management Development w Lozannie i amerykańskiego uniwersytetu inżynieryjno- badawczego Colorado School of Mines.

Profesor nauk biologicznych w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski. Zajmuje się ekologią i systematyką glebowych roztoczy, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi; stojąc na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody, reprezentuje stanowisko biocentryczne. Pełni funkcję „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), jest członkiem komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska od 2014 r., członkiem redakcji kilku czasopism zagranicznych i krajowych.

Aktywny organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach oraz festiwali i konkursów ekologicznych.
 
dr Ewa Kowalik
Ambasadorka programu Code for Green, współautorka modelu edukacji klimatycznej w zakresie edukacji terenowej. Zastępczyni Burmistrza ds. Społecznych w Polkowicach, biolożka, ekolożka, nauczycielka przedmiotów informatycznych, autorka i koordynatorka wielu projektów międzynarodowych, programów edukacji ekologicznej i rozwojowych szkoły.

Fundacja działa na rzecz innowacyjnej edukacji ekologicznej połączonej z nowymi technologiami. Zespół składa się z ekspertów różnych dziedzin, co pozwala na merytoryczne zaplecze oraz holistyczne podejście do realizowanych projektów na najwyższym poziomie. FFIS zrealizowała szereg projektów, edukując nauczycieli i uczniów, wyposażając pracownie informatyczne i przyrodnicze oraz świetlice. Działania realizowane przez fundację są zwykle na pograniczu dziedzin i sektorów, rozumiejąc realia polskich szkół, instytucji badawczych czy organizacji pozarządowych. Rozwijany od 2018 roku, flagowy, autorski program FFIS Code For Green® pozwala poprzez sprawczą edukację, wykorzystującą technologię oraz programowanie, na kształtowanie proaktywnych postaw oraz realizację programów edukacyjnych nastawionych na rozwiązywanie problemów środowiskowych. FFIS buduje innowacyjne, otwarte przede wszystkim przyjazne laboratoria Code for Green -służące edukacji i integracji zagadnień z zakresu klimatu i środowiska, z technologią i umiejętnościami miękkimi.
Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.