36 mld zł na wzrost aktywności badawczej i innowacyjności firm, w tym na zieloną gospodarkę

zk

21.04.2021 13:31 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia 36 mld zł na wzrost aktywności badawczej i innowacyjności firm, w tym na zieloną gospodarkę

Partnerzy portalu

36 mld zł na wzrost aktywności badawczej i innowacyjności firm, w tym na zieloną gospodarkę - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

W środę odbywa się wysłuchanie ws. Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego celem jest wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw - podało MFPiR. Budżet programu to 36 miliardów złotych.

Jak poinformowano w komunikacie resortu, po serii wysłuchań dla Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa resort rozpoczął cykl spotkań dla programów krajowych.

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizacja współpracy biznesu i nauki. W środowym wysłuchaniu na jego temat wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

"Chcemy wpisać innowacje w DNA polskich firm. Fundusze Europejskie i środki krajowe zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" - wskazał Żalek, cytowany w komunikacie.

Według resortu, z FENG - który jest następcą Programu Inteligentny Rozwój (POIR) - będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe.

Budżet programu to 36 miliardów złotych i będzie on dostępny w formie dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych lub gwarancyjnych) oraz instrumentów mieszanych.

W programie przewidziano trzy priorytety. Pierwszy to wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki.

Drugi to stworzenie środowiska przyjaznego innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

I wreszcie udzielanie pomocy technicznej, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Wysłuchanie publiczne dla FENG otwiera serię wysłuchań dla wszystkich dziewięciu programów krajowych. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, w którym pracują przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Według resortu, w konsultacjach FENG uczestniczyło około 700 zarejestrowanych uczestników na żywo na dedykowanej platformie i 1,2 tys. na YouTube. Na jego temat wpłynęło ponad 300 opinii i uwag.

MFiPR podkreśliło, że nadal można wziąć udział w konsultacjach online prognozy oddziaływania na środowisko dla FENG (do 30 kwietnia), a 10 maja odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje (rejestracja udziału przez formularz online). Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.