Andrzej Głowacki nowym prezesem PAA

zk

29.03.2023 20:54 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Andrzej Głowacki nowym prezesem PAA

Partnerzy portalu

Andrzej Głowacki nowym prezesem PAA - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

22 marca 2023 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska, powołał Andrzeja Głowackiego na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 29 marca powołanie nowemu prezesowi PAA, w imieniu szefa rządu, wręczyła Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska.

Od połowy grudnia zeszłego roku Andrzej Głowacki wykonywał obowiązki Prezesa PAA. Nowy prezes z Państwową Agencją Atomistyki jest związany od ponad piętnastu lat. Od września 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA Andrzej Głowacki piastował również funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.

Andrzej Głowacki jest magistrem fizyki, ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Jako ekspert brał udział w międzynarodowej misji IRRS w Kanadzie.

Andrzej Głowacki jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA), Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA), Europejskiej grupie organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego (ENSREG), Komitecie do spraw Działalności Dozorów Jądrowych (CNRA) oraz Agencji Energi Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA OECD). Nowy prezes posiada także uprawnienia inspektora dozoru jądrowego. Jest członkiem komisji egzaminacyjnych Prezesa PAA na stanowiska inspektorów dozoru jądrowego.

Andrzej Głowacki został wybrany na prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w drodze otwartego naboru. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo atomowe, prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.