ARiMR. Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

zk

26.05.2021 12:41 Źródło: PAP
Strona główna Ekobiznes, Ekoinnowacje EkoRolnictwo, BioŻywność ARiMR. Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Partnerzy portalu

ARiMR. Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay
Od 25 maja br. do 25 czerwca br. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu wysokokwalifikowanego ziarna. Pomoc ma charakter de minimis w rolnictwie – informuje we wtorek Agencja.

Uczestnikami tego mechanizmu mogą być producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny, lub kwalifikowany.

Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych jakościowym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami objęte są: zboża – jęczmień, owies, pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniaki.

Nie przysługują dopłaty na uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. ARIMR jednak zastrzega, że wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym określane są corocznie do dnia 30 września. W tym roku na dopłaty zarezerwowano w budżecie 75 mln zł.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Do wniosku rolnik musi obowiązkowo dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawionej od dnia 15 lipca 2020 roku do dnia 15 czerwca 2021 roku, pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia, lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2020 roku do dnia 15 czerwca 2021 roku Konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych).

Wnioski należy składać bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR, dostarczyć do specjalnych wrzutni lub przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24925,00 $ tona -0,27% 17 sie
 Cynk 3635,00 $ tona -6,22% 17 sie
 Aluminium 2414,00 $ tona -1,11% 17 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.