Rosnący popyt na zrównoważone budynki i zaostrzające się przepisy niosą korzyści biznesowe z inwestowania w zielone rozwiązania

zg

17.12.2023 16:43
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Rosnący popyt na zrównoważone budynki i zaostrzające się przepisy niosą korzyści biznesowe z inwestowania w zielone rozwiązania

Partnerzy portalu

Rosnący popyt na zrównoważone budynki i zaostrzające się przepisy niosą korzyści biznesowe z inwestowania w zielone rozwiązania  - ZielonaGospodarka.pl

Obecne warunki gospodarcze stawiają przed inwestorami i najemcami wyzwania skłaniające ich do inwestowania w modernizację i zabezpieczanie swoich nieruchomości na przyszłość. Nowy raport JLL The Commercial Case for Making Buildings More Sustainable przedstawia trzy kluczowe czynniki, które powinny być priorytetem dla najemców i właścicieli przy podejmowaniu decyzji, w celu stworzenia bardziej stabilnego i zrównoważonego środowiska budowlanego.

Rosnący popyt na zrównoważone budynki


Na wielu światowych rynkach rosnące zapotrzebowanie firm na budynki spełniające standardy zrównoważonego rozwoju będzie miało wpływ na dynamikę rozwoju rynku biurowego. Na 20 głównych rynkach biurowych, w tym w Nowym Jorku, Paryżu i Singapurze, tylko 34% prognozowanego popytu na niskoemisyjne powierzchnie biurowe zostanie zaspokojone w ciągu najbliższych kilku lat. Oznacza to, że na każde 3 metry kwadratowe popytu, tylko 1 metr kwadratowy jest obecnie w fazie realizacji.

Zmienia się również postrzeganie zrównoważonych budynków przez najemców. W przeszłości zielone certyfikaty były głównym znakiem rozpoznawczym niskoemisyjnych budynków, a najemcy byli skłonni zapłacić za nie odpowiednią cenę. Dane transakcyjne z 2023 r. pokazują, że nadal uzyskuje się znaczne premie czynszowe w przypadku najmu certyfikowanych nieruchomości na wielu światowych rynkach biurowych, jednak sytuacja w tym sektorze zmienia się.

Poza zielonymi certyfikatami najemcy coraz częściej zwracają uwagę na wskaźniki efektywności środowiskowej, takie jak poziom zużycia energii czy elektryfikacja budynku. Eksperci JLL wskazują, że na rynkach europejskich, takich jak Londyn i Paryż niskoemisyjne nieruchomości biurowe typu prime osiągnęły w tym roku historycznie wysokie czynsze, nawet przy ogólnym spowolnieniu w sektorze.

„Pomimo niekorzystnych warunków na globalnym rynku gospodarczym, argumenty biznesowe przemawiające za inwestowaniem w dekarbonizację i zwiększanie stabilności zasobów nieruchomości stają się coraz silniejsze." - mówi Dominik Januszewski, Head of Strategic Consulting and ESG w JLL. „Podjęcie odpowiednich działań już w tym momencie zminimalizuje koszty biznesowe związane z coraz częstszymi zjawiskami klimatycznymi i zmaksymalizuje korzyści komercyjne wynikające z niskiej podaży budynków o neutralnej emisji dwutlenku węgla netto na świecie." – dodaje.

Bardziej restrykcyjne regulacje


Pomimo iż czynniki rynkowe wpływające na decyzje inwestorów i najemców działają obecnie szybciej niż zmiany w przepisach, na horyzoncie pojawiają się nowe regulacje na poziomie międzynarodowym, krajowym, a przede wszystkim miejskim. 

W Polsce, zmiany mające na celu ograniczenie wpływu emocji na środowisko można wskazać już na dwóch największych rynkach – w Warszawie i w Krakowie. Dotychczasowe propozycje w Polsce dotyczą komunikacji w miastach. 

Jednak polityka największych miast na świecie w zakresie emisji dwutlenku węgla, energii, obiegu zamkniętego budynków, bioróżnorodności i stabilności pokazuje szerokie spektrum zaangażowania i działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najbardziej "postępowe” miasta w kwestiach klimatycznych takie jak Nowy Jork, Paryż i Amsterdam, wprowadzają szereg wytycznych obejmujących nowe i istniejące nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Nowy Jork wprowadził kilka przełomowych przepisów lokalnych, Paryż w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla, a Singapur opracował holistyczne podejście do zazieleniania swoich budynków.

Rosnące ryzyko związane z fizycznymi zagrożeniami klimatycznymi


Szkody powodowane przez coraz częstsze i bardziej intensywne zjawiska atmosferyczne stanowią rosnące wyzwanie dla branży nieruchomości. Częścią budowania silnego modelu biznesowego będzie więc zrozumienie ryzyka zakłóceń w działalności biznesowej i potencjalnych szkód w budynkach.

Fot. Depositphotos 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.