Rząd i biznes na wspólnej drodze do rozwoju morskich farm wiatrowych

zk

09.03.2022 12:36 Źródło: GospodarkaMorska.pl
Strona główna Energetyka, OZE Rząd i biznes na wspólnej drodze do rozwoju morskich farm wiatrowych

Partnerzy portalu

Rząd i biznes na wspólnej drodze do rozwoju morskich farm wiatrowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Morska energetyka wiatrowa wyznacza jeden z kluczowych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Polska powinna wykorzystać doskonałe warunki Bałtyku do rozwoju MEW. Ta nowa gałąź gospodarki zapewni dostęp do taniej, czystej energii i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. By podsumować osiągnięcia minionego roku, w Senacie odbyło się dziś wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Infrastruktury, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska.

Praca nad ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych odbywały się w prawdziwym dialogu strony rządowej z inwestorami oraz polskim przemysłem, co pozwoliło na przygotowanie dobrych rozwiązań. Obecnie, kiedy jesteśmy o krok od realizacji inwestycji na Bałtyku, tzw. ustawa offshore jest podstawą do rozwoju morskich projektów w Polsce. 

– Morska energetyka wiatrowa to wielki projekt gospodarczy, a nawet cywilizacyjny – zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Cieszy nas, że polski rząd również dostrzega potrzebę optymalizacji niektórych przepisów ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i w przedstawionym ostatnio do konsultacji projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zaproponował również stosowne zmiany w obszarze sektora offshore – podkreśla Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. 

Inwestorzy optymalnie wykorzystali poprzedni rok, rozwijając swoje projekty w sposób umożliwiający ich realizacji w założonych harmonogramach. Realizacja kluczowych inwestycji w przyjętych terminach jest dziś racją stanu w kontekście zapewnienia Polsce bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Zdobyte w ostatnim roku doświadczenie przy realizacji tak dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych pokazało, że istnieją obszary, które wymagają zmian, aby pierwsze polskie morskiej farmy wiatrowe mogły być sprawnie i efektywnie zbudowane.

– W opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szczególnie istotne jest pilne wdrożenie przepisów dookreślających termin, od którego liczona jest waloryzacja kontraktu różnicowego w ramach mechanizmu wsparcia. Biorąc pod uwagę procesy notyfikacyjne projektów pierwszej fazy prowadzone przed Komisją Europejską, niezbędne jest wprowadzenie tych regulacji jeszcze w tym roku (projekt rządowy zakłada stosowne zmiany, ale ich wprowadzenie przewidziano dopiero od 1 stycznia 2023 r.). Dynamika zmian na rynkach, w tym walutowych pokazuje, że potrzeba pilnych zmian jest dziś szczególnie istotna – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. – Mądrzejsi o doświadczenia wynikające z dotychczas przeprowadzonych prac dostrzegamy również potrzebę optymalizacji w obszarze permitingowym, które pozytywnie wpłyną na skrócenie czasu realizacji inwestycji offshore, a tym samym wpiszą się w działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce – dodaje. 

Właściwa koordynacja działań oraz współpraca pomiędzy rządem, parlamentem, inwestorami i przemysłem jest dziś kluczowa w kontekście realizacji inwestycji offshore. Otoczenie międzynarodowe, w którym się dziś znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, również w kontekście realizacji projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Sektor energetyki wiatrowej jest gotowy do współpracy z rządem w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Ważnym elementem w dyskusji o sektorze offshore jest także zwiększanie tzw. local content. Należy podkreślić, że istotną rolę w tym aspekcie odegra port instalacyjny, wokół którego tworzony jest przemysł offshore, dlatego chciałbym w tym miejscu podkreślić potrzebę jego budowy na polskim wybrzeżu. Jasny sygnał oraz sprawna budowa portu instalacyjnego może zapewnić, że projekty pierwszej fazy powstaną przy współudziale polskiego portu – w innym przypadku inwestorzy będą zmuszeni do wyboru innych lokalizacji lub przesunięcia harmonogramów realizacji inwestycji, co będzie niekorzystne dla polskiej gospodarki – przypomina prezes zarządu PSEW. 

Zaangażowanie inwestorów w procesy związane z wspieraniem tworzenia polskiego łańcucha dostaw jest widoczne nie tylko na poziomie współpracy w ramach Porozumienia Sektorowego, ale również w działaniach na poziomie lokalnym i branżowym. Wszystkie działania podejmowane przez rząd, inwestorów oraz przemysł  są skierowane na sprawny rozwój polskiego sektora energetycznego i rozbudowę go o nową gałąź jaką jest MEW, która realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.