Innowacyjne rozwiązania PGE zredukują awarie sieci energetycznej

zk

05.12.2022 12:25 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Innowacyjne rozwiązania PGE zredukują awarie sieci energetycznej

Partnerzy portalu

 Innowacyjne rozwiązania PGE zredukują awarie sieci energetycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzymała ochronę patentową dwóch wynalazków. Jednym z nich jest Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN), drugi natomiast dotyczy Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA). Tym samym największy w kraju operator sieci dystrybucyjnej stał się uprawniony do dysponowania nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają znaczący wpływ na wzrost przewagi konkurencyjnej. Poprzez nadane prawo, PGE Dystrybucja uzyskała monopol na komercyjne wykorzystanie rozwiązań.

Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN) to innowacyjna technologia, stworzona przez pracowników spółki PGE Dystrybucja, która w czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych lub naprawczych w sieci SN, pozwala na jej zasilanie. Innowacja polega na tym, że podłączenie mobilnej stacji na czas wykonywania prac oraz odłączenie po ich zakończeniu odbywa się bez przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców. Powrót do zasilania sieci dystrybucyjnej jest praktycznie niezauważalny. Ponadto system posiada dodatkowe zabezpieczenie bezprzerwowej dostawy energii. Na uwagę zasługuje również fakt, że mobilny system ten może być wykorzystywany w każdych warunkach terenowych i pogodowych.

System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA) to drugi produkt, objęty ochroną wynalazku. Jest to innowacja, która powstała w wyniku przystąpienia trzech spółek (PGE Dystrybucja S.A. w roli Lidera projektu, Apator Elkomtech S.A. i MindMade sp. z o.o.) do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

System SARSA powstał na potrzeby ograniczania skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzez szybszą, bardziej precyzyjną lokalizację wyłączeń. System dokonuje pomiarów parametrów sieci SN w czasie rzeczywistym. W momencie wystąpienia nieprawidłowości autonomicznie odcina uszkodzony fragment, pozostawiając zasilanie odbiorcom ulokowanym na odcinku linii energetycznej nieobjętym awarią. Równocześnie automatycznie przesyła informacje o zdarzeniu i jego umiejscowieniu do dyspozytora zarządzającego siecią. Informacja przekazana w chwili wystąpienia awarii skutkuje szybką reakcją i wysłaniem grupy naprawczej do wskazanego miejsca. System nie usuwa przyczyn awarii, niemniej ogranicza jej skutki, przyspieszając proces naprawczy oraz ograniczając liczbę odbiorców pozbawionych energii elektrycznej.

SARSA jako innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy był pilotażowo realizowany przez pracowników PGE Dystrybucja w oddziale Rzeszów.

Uzyskana przez spółkę ochrona patentowa daje duże możliwości – pozwala na świadczenie usług na wyższym poziomie, usprawnia pracę zespołów usuwających awarię, a także pozwala na skuteczną realizację działań w trudno dostępnym terenie podczas złych warunków atmosferycznych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych patentów. Efekt realizowanych projektów jest dla PGE Dystrybucja bardzo ważny, ponieważ obszar działalności spółki jest rozległy i dynamicznie się rozwija, a to wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii. Naszym priorytetem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie a wytworzone systemy wpisują się w nasze założenia – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja, jako firma realizująca projekty badawczo-rozwojowe, umożliwia rozwój swoim zdolnym i kreatywnym pracownikom. Dzięki ich zaangażowaniu i pomysłowości powstają unikatowe rozwiązania, usprawnienia i innowacje, a spółka uzyskuje własne patenty, pozwalające na lepsze dostosowanie się do nowych realiów rynkowych i wynikających z nich wymagań.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24350,00 $ tona 2,20% 24 mar
 Cynk 2899,00 $ tona 0,21% 24 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 0,00% 24 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.