Trzeba reorganizacji systemu energetycznego dla przyszłości opartej na OZE

zk

29.08.2022 06:30
Strona główna Energetyka, OZE Trzeba reorganizacji systemu energetycznego dla przyszłości opartej na OZE

Partnerzy portalu

Trzeba reorganizacji systemu energetycznego dla przyszłości opartej na OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA/IRENA

Do 2030 roku 60 procent energii elektrycznej na świecie może pochodzić z wiatru i słońca. Dlatego też Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w opublikowanym na początku tego roku raporcie World Energy Transitions Outlook umieściła sektor energetyczny w centrum globalnej transformacji energetycznej, ze zwiększoną rolą zmiennej energii odnawialnej (VRE) i elektryfikacją końcowych zastosowań.

Rządy stoją jednak przed wyzwaniem, jakim jest skuteczna integracja energii odnawialnej w szybkim tempie, przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnych kosztów systemu w ryzach i wspieraniu korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z powszechnego dostępu do energii elektrycznej.

Struktury organizacyjne systemu energetycznego zaprojektowane z myślą o erze paliw kopalnych mogą ograniczać elastyczność, podaż energii odnawialnej, zwiększać koszty energii elektrycznej i wzmacniać nierówności społeczne. Nowy raport IRENA, "RE-organizing power systems for the transition" podkreśla potrzebę struktur systemu energetycznego, które są dostosowane do ery odnawialnej.

– Charakterystyki energii odnawialnej wymagają przemianowania obecnych zasad i regulacji, które są zbudowane na spuściźnie epoki, w której wytwarzanie energii zależało od dużych scentralizowanych i dyspozycyjnych elektrowni, a popyt nie odgrywał aktywnej roli – powiedział Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA, w swoim wystąpieniu podczas premiery raportu podczas IRENA Policy Talk.

La Camera podkreślił podczas swojego przemówienia, również znaczenie wprowadzenia struktur kierujących zamówieniami i alokacją kosztów energii elektrycznej oraz elastyczności, które ostatecznie będą wspierać sprawiedliwe i integracyjne przemiany energetyczne.

– Powinniśmy pamiętać, że sektor energetyczny jest osadzony w gospodarce i zaspokaja jej potrzeby. Celem operacyjnym systemu elektroenergetycznego jest zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej do użytkowników, natomiast cele dodatkowe dotyczą wymiaru technicznego, ekonomicznego, środowiskowego i społecznego – powiedział ekspert IRENA, Emanuele Bianco, przedstawiając kluczowe wnioski z raportu podczas wirtualnego Policy Talk.

W celu zapewnienia elastyczności systemów elektroenergetycznych, dostosowania popytu i maksymalizacji wartości dla użytkowników i całego społeczeństwa, obecne systemy zaopatrzenia w energię elektryczną muszą zostać zreorganizowane w oparciu o zaopatrzenie i wynagrodzenie dwóch głównych filarów systemu elektroenergetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii; zmiennej generacji rozproszonej i elastyczności. Jako taki, system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii wymaga całościowego spojrzenia i "podwójnych zamówień" zorganizowanych wokół odnawialnej energii elektrycznej i elastyczności w celu uwzględnienia wysokiego udziału energii wiatrowej i słonecznej.

Zmiana koncepcyjna wprowadzona w podejściu do podwójnych zamówień polega na tym, że długoterminowe zamówienia na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych oraz krótkoterminowe zamówienia na elastyczność stanowią dwa różne systemy zamówień. Poprzez rozdzielenie zamówień na odnawialną energię elektryczną i elastyczność na dwa uzupełniające się mechanizmy zamówień, propozycja podwójnych zamówień rozwiązuje problemy związane z niewłaściwym dostosowaniem obecnych struktur, począwszy od uzewnętrznienia zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza, a skończywszy na niewłaściwych sygnałach cenowych, które zniechęcają do inwestowania i powodują niepewność dostaw energii.Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.