POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Zielone miasto, zielona energia. Jaka transformacja energetyczna w mieście?

Strona główna Energetyka, OZE Zielone miasto, zielona energia. Jaka transformacja energetyczna w mieście?

Partnerzy portalu

Zielone miasto, zielona energia. Jaka transformacja energetyczna w mieście? - ZielonaGospodarka.pl

Wraz z urbanizacją wzrasta zużycie energii oraz emisja gazów cieplarnianych. W świetle raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, receptą na sukces transformacji energetycznej miast stanowi cyfryzacja.

  • Miasta odpowiadają za około 75 proc. globalnego zużycia energii i 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, w tym 29 miliardów ton CO2 w 2023 roku

  • Niemal 10 proc. wzrostu globalnych emisji od 2015 roku można przypisać urbanizacji

  • Oczekuje się, że w latach 2024-2050 udział ludności miejskiej wzrośnie z obecnych 56 proc. do około 70 proc.

Raport „Empowering Urban Energy Transitions: Smart Cities and Smart Grids” opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) analizuje szeroki zakres projektów i inicjatyw mających na celu poprawę systemów energetycznych, prezentując najlepsze praktyki w zakresie transformacji energetycznej obszarów miejskich.

Publikacja stanowi trzecią z serii „IEA Digital Demand-Driven Electricity Networks Initiative” (3DEN), pokazując, w jaki sposób planowanie urbanistyczne, cyfryzacja i inwestycje w sieć mogą pomóc miastom w zarządzaniu skutkami zmian klimatycznych oraz rosnącego zapotrzebowania na energię.

Ograniczenie emisji w miastach jest niezbędne, aby świat mógł osiągnąć swoje cele energetyczne i klimatyczne, zaś rozwiązania cyfrowe mogą odegrać znaczącą rolę – stwierdza omawiany raport.

Miasta muszą znacząco poprawić swoją efektywność energetyczną, aby osiągnąć cele wyznaczone na konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju.

Rośnie jak na drożdżach. Miasta rosną – emisje również

Obszary miejskie są potęgą gospodarczą swoich krajów – jak zauważa Bank Światowy (World Bank), obszary miejskie generują ponad 80 proc. światowego PKB.  Gospodarka potrzebuje energii, stąd też nie powinno dziwić, że miasta odpowiadają za około 75 proc. globalnego zużycia energii i 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Niemal 10 proc. wzrostu globalnych emisji od 2015 r. można przypisać urbanizacji. Przyczyniła się ona do rekordowo wysokiej emisji związanej z miastem, wynoszącej prawie 29 mld ton CO2.

Na całym świecie miasta zamieszkuje ponad połowa ludzkości, a liczba ta udział stale rośnie.

Całkowita globalna populacja miejska wzrosła o około 400 mln w latach 2015-2020. Ponad 90 proc. wzrostu miało miejsce w miastach na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się. Oczekuje się, że w latach 2024-2050 udział ludności miejskiej wzrośnie z obecnych 56 proc. do około 70 proc., zaś liczba mieszkańców miast wzrośnie o około 1,8 mld – stwierdza raport.

ZielonaGospodarka
Historyczne i prognozowane zmiany populacji miejskiej w czasie w podziale na regiony, 1950-2024 Źródło: IEA (2024) na licencji: CC BY 4.0


Ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, sieci energetyczne muszą się szybko dostosowywać, co stanowi nie lada wyzwanie. Receptą zdaje się cyfryzacja systemów energetycznych.

Recepta na sukces. Cyfryzacja drogą do transformacji energetycznej miast

Rozwiązania cyfrowe, w tym te, które sprawiają, że sieci elektryczne są bardziej elastyczne, mogą pomóc w transformacji energetycznej. Raport stwierdza, że technologie cyfrowe mogą zmniejszyć ograniczenie zmiennych systemów energii odnawialnej o ponad 25 proc. do 2030 roku, zwiększyć wydajność systemu o 30 proc. i obniżyć koszty nawet o 30 proc. dla odbiorców energii.

Potrzebne są jednak większe inwestycje – inwestycje w sieci elektroenergetyczne na całym świecie muszą wzrosnąć ponad dwukrotnie do 2030 roku do 750 mld dolarów.

Około 75 proc. wydatków musiałoby zostać przeznaczone na rozbudowę, wzmocnienie i cyfryzację sieci dystrybucyjnych, w tym w miastach, w celu poprawy wydajności systemu i zarządzania bardziej złożonymi przepływami energii elektrycznej i danych.

Zgodnie z przywoływanym raportem, lepsze dostosowanie harmonogramów planowania jest ważne, aby zmniejszyć ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej i zmniejszyć zaległości w zakresie oddawanych przyłączy energii elektrycznej dla zasobów odnawialnych, ładowarek pojazdów elektrycznych, firm i osiedli mieszkaniowych.

ZielonaGospodarka
Miasta z celami zerowego zużycia energii netto w dokumentach strategicznych lub przepisach, 2023 r. Źródło: IEA (2024) na licencji CC BY 4.0


Lepszy dostęp do danych i ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym pozwoliłoby na szybsze i bardziej ukierunkowane wdrażanie celów energetycznych.

W raporcie podkreślono również, w jaki sposób rządy mogą wspierać innowacje przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energii elektrycznej i umieszczeniu ludzi w centrum transformacji czystej energii.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.