Zespół Regulacyjny przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zajął się problemami gospodarki odpadowej i „waste to energy”

zk

28.04.2021 12:43 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Zespół Regulacyjny przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zajął się problemami gospodarki odpadowej i „waste to energy”

Partnerzy portalu

Zespół Regulacyjny przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zajął się problemami gospodarki odpadowej i „waste to energy” - ZielonaGospodarka.pl
Fot. informacja prasowa

W trakcie ostatnich spotkań Zespół Regulacyjny ds. GOZ przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” podjął tematykę gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opakowaniowych oraz regulacji związanych z obszarem „waste to energy”. Efektem działań Zespołu jest zaopiniowanie do ministerstwa Środowiska i Klimatu projektu trzech ustaw zaproponowanych przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej, a bezpośrednio związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego w Polsce.

„Celem projektu złożonego przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej jest podniesienie efektywności w zakresie gospodarki odpadowej” – komentuje Piotr Wołejko, Pracodawcy RP.  „Zgadzamy się, że konieczna jest kompleksowa i głęboka reforma całego systemu odpadów komunalnych w Polsce, w tym wdrożenie wszystkich mechanizmów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jednak projekty przedłożone przez Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej nie stanowią właściwego rozwiązania dla istniejących problemów. Dostrzegamy sprzeczność niektórych projektowanych regulacji z prawem UE, bądź zbędne wykraczanie poza unijne normy” – dodaje Piotr Wołejko, Pracodawcy RP.

W skład zaproponowanego „trójpaku” wchodzi m.in. ustawa dotycząca systemu depozytowego (kaucyjnego) w Polsce. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązkowego systemu depozytowego dla butelek po napojach – szklanych, z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych, przy czym obowiązek ten miałby dotyczyć wyłącznie sklepów o powierzchni ponad 2000 m2, a butelki depozytowe musiałyby być oddawane w miejscu, w którym produkt został zakupiony, bądź w innym należącym do tej samej sieci.

„Uważamy, że przedłożony projekt ustawy nie zapewni sprawnego funkcjonowania systemu depozytowego w Polsce, ponieważ nie uwzględnia kluczowych elementów takiego systemu. Naszym zdaniem system depozytowy musi być: jeden, ogólnopolski, powszechny, zarządzany przez producentów i obowiązkowy dla wszystkich wprowadzających wyroby objęte tym systemem, a także dopasowany do polskiej struktury handlu detalicznego zapewniając jednak równe warunki uczestnictwa wszystkim placówkom handlowym” – komentuje Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC, Przewodniczący Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ.

Luka inwestycyjna w „waste to energy”

W ramach Krajowego Programu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ocenę tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami i wskazało nowe potrzeby inwestycyjne. Jak wynika z szacunków resortu, do 2028 r. niezbędne inwestycje mają pochłonąć nawet 18,73 mld zł, kwota ta nie uwzględnia jednak instalacji „waste-to-energy”.

Według prognoz zaprezentowanych w dokumencie Polska od roku 2028 będzie miała ok. 3 mln. ton odpadów komunalnych rocznie, ponad moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania. Obecnie moce te kształtują się na poziomie 1,134 mln. ton rocznie. Prognozowana ilość odpadów kierowanych do termicznego przetworzenia - odpadów resztkowych oraz pozostałości po sortowaniu selektywnie zebranych odpadów - wyniesie 4,367 mln. ton w 2028 r. i 4,204 mln. ton w 2034 r. Uwzględniając powyższe, brakujące moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów w latach 2028 i 2034 wyniosą odpowiednio: 3,233  mln. ton i 3,070 mln. ton.

„Resort wskazuje na brakujące moce przerobowe, natomiast istnieje potrzeba doprecyzowania narzędzi oraz analizy ekonomicznej wymaganych nakładów i sposobu finansowania.  Zespół Regulacyjny planuje oszacować nakłady inwestycyjne niezbędne do tego, by powstała odpowiednia liczba instalacji zdolnych do zagospodarowania tej ogromnej, prognozowanej w zaprezentowanym dokumencie ilości odpadów poprzez ich termiczne przetworzenie. Dodatkowo zwrócimy uwagę na bariery regulacyjno-organizacyjne, utrudniające lub wręcz wstrzymujące niezbędne inwestycje w tym zakresie. Fakt czy będzie budowana nowa duża, mniejsza rozproszona czy też modernizowana już istniejąca infrastruktura powinien zależeć od inwestorów i możliwości rynkowych w danej, konkretnej lokalizacji. Tym, czego z pewnością branża potrzebuje, jest jednolity zestaw przepisów zapewniających stabilność regulacyjną” – komentuje Eliza Krzysteczko, Manager ds. regulacji, Fortum.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.