Wynik wyszukiwania - "ESG" - Wiadomości

Nie ma ESG bez OZE. Jakie zmiany już dziś powinni wdrażać przedsiębiorcy, by nie wypaść z biznesowego obiegu?

Wykorzystywanie OZE do pokrywania energetycznych potrzeb przedsiębiorców nie zawsze zapewni im pełną realizację strategii ESG, jednak bez OZE pełna realizacja strategii ESG nie jest w ogóle możliwa – mówi wiceprezes zarządu Reo.pl Grzegorz Tomasik. Wiele przedsiębiorstw, które dziś korzysta z zielonej energii lub też ją wytwarza, nadal jest daleko od kompleksowego podejścia do ESG i pełnego zrozumienia istoty zmiany, jaka czeka cały biznes.
07.12.2023

Dzięki OZE wspólnoty i spółdzielnie mogą ciąć koszty prądu do minimum

Najbliższe miesiące to najlepszy czas na inwestycje w odnawialne źródła energii. Dzięki wsparciu dotacji i niskooprocentowanych kredytów wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe znacznie łatwiej mogą uruchomić panele słoneczne czy zamontować pompy ciepła. Obecnie przy minimalnych nakładach takie podmioty mogą zamontować urządzenia, które radykalnie obniżą rachunki za energię. To szczególnie istotne w kontekście podwyżek cen prądu, które mają sięgnąć nawet 70%.
06.12.2023

CSRD wkracza do Polski - co to oznacza dla polskich przedsiębiorstw?

W listopadzie 2022 roku Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem, Dyrektywy o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Głównym celem CSRD jest zwiększenie przepływu gospodarczego w kierunku bardziej zrównoważonych modeli biznesowych w całej Unii Europejskiej i wymaga od firm dzielenia się informacjami na temat sposobu monitorowania i zarządzania kwestiami społecznymi i środowiskowymi.
06.12.2023

Sustainability w hotelarstwie to absolutna konieczność – Leonardo Hotels prekursorem odpowiedzialnych działań

Unijna dyrektywa o ESG nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania. ESG to nowy standard: jest nastawione na prezentowanie realnych i mierzalnych działań, kładzie nacisk na odpowiedzialność i zaangażowanie. Liderzy branży hotelarskiej również przykładają ogromną wagę do praktyk odpowiedzialnych społecznie, skupiając się na zasadzie DEI (Diversity, Equity & Inclusion): Leonardo Hotels jest prekursorem na tej płaszczyźnie w branży hotelarskiej – mówi Magdalena Młynarczyk, Director of Sales & Marketing Leonardo Hotels Poland
04.12.2023

Idea Rozwoju Twojego Biznesu: zrównoważony rozwój to podstawa konkurencyjności na rynku

Zasady zrównoważonego rozwoju wpływają na konkurencyjność firmy, a im szybciej zostaną wdrożone, tym większe szanse przedsiębiorstwa na rynku. To główna rada dla polskich właścicieli firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jaką przekazali eksperci podczas 7. spotkania z cyklu #idearozwojubiznesu.
29.11.2023

PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 2,5 mld złotych z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych PGE.
29.11.2023

Kongres ESG w Warszawie: ponad 30 rekomentacji ESG dla nowego rządu

4 grudnia PGE Narodowy w Warszawie będzie areną ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego biznesu oraz jego pozycji w Unii Europejskiej podczas III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną kluczowe rekomendacje dla nowo rządzących w Polsce w zakresie ESG, opracowane przez grupę naukowców i liderów biznesu.
27.11.2023

ESG - nowa era polskiego biznesu: wyzwania i rozwiązania na Kongresie Polska Moc Biznesu

W przededniu kluczowego wydarzenia dla świata biznesu i zrównoważonego rozwoju, III edycji Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie (4.12), branża stoi przed ważnym pytaniem: Czy wszyscy zgadzają się, że ESG jest niezbędne dla przyszłości biznesu?
23.11.2023

Centrum Handlowe Korona w duchu ESG

Od 1999 roku Centrum Handlowe Korona stanowi nieodłączny element wrocławskiego krajobrazu miejskiego. Jest nie tylko wygodnym centrum do robienia zakupów, ale również miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz przestrzenią do promocji inicjatyw w duchu CSR i ESG.
12.11.2023

OPEC GRUDZIĄDZ konsekwentnie inwestuje w technologie redukujące zużycie węgla i poprawiające jakość powietrza

Zrównoważony rozwój miasta powinien godzić komfort życia mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnej gospodarki bez nadmiernego eksploatowania środowiska naturalnego. Każdy chce mieszkać w czystym mieście, ogrzewanym ekologicznym ciepłem, gdzie zimą bez obaw o smog można wychodzić na spacer. OPEC GRUDZIĄDZ stale zmniejsza zużycie węgla.
11.11.2023

Raport Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2023: branża prawnicza nie jest gotowa na usługi ESG

- 73% prawników spodziewa się, że zastosuje generatywną sztuczną inteligencję w pracy - 69% kancelarii i 61% działów prawnych nie jest jeszcze dobrze przygotowanych, aby sprostać oczekiwaniom ESG - 87% prawników twierdzi, że technologia usprawniła ich codzienną pracę - 43% organizacji nie wdrożyło jeszcze formalnej polityki różnorodności, równości, inkluzywności i przynależności.
08.11.2023

Nowy kurs Akademii PARP: „Zrównoważony rozwój w MŚP”

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa to koncepcja prowadzenia biznesu, w której zaspokajane są ekonomiczne potrzeby organizacji przy zachowaniu uważności na wpływ organizacji na środowisko naturalne i klimat, dobrostan pracowników, społeczności lokalnych i odbiorców końcowych. To podejście, w którym przedsiębiorstwo wnosi w gospodarkę, środowisko i społeczność przynajmniej tyle samo, co czerpie z tych obszarów.
08.11.2023

ESG w budownictwie – to nie koszt, tylko dźwignia rentowności firmy. Komentarz dr inż. Ewy Kosmali - Global Sustainability Director w Grupie Selena

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG) mają znaczący wpływ na prowadzenie biznesu i stają się coraz bardziej namacalne. Mają też istotne znaczenie w sektorze budownictwa. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej budownictwo odpowiada za 40 proc. globalnych (bezpośrednich i pośrednich) emisji CO2. Dlatego tak ważne jest ograniczenie emisyjności budownictwa.
06.11.2023

Statkraft publikuje raport na temat globalnych trendów energetycznych. OZE będą wzrastać mimo międzynarodowych zawirowań

Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, obecny w 21 krajach na całym świecie, opublikował swój coroczny raport „Low Emissions Scenario”, w którym przeanalizowane zostały czynniki oraz skutki globalnej transformacji energetycznej. Od zeszłego roku norweska firma rozwija swoje portfolio OZE w Polsce, gdzie zabezpieczyła portfel projektów na wczesnym etapie o mocy około 500 MW.
02.11.2023

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy LUX MED już dostępny

Grupa LUX MED jest świadoma swojego wpływu na otoczenie oraz czuje odpowiedzialność zarówno za ludzi, których leczy i z którymi współpracuje, jak też za środowisko, w którym działa. Bycie liderem rynkowym zobowiązuje, dlatego pomimo, iż obowiązek raportowania pozafinansowego obejmie Grupę dopiero w 2025 roku, już teraz, chcąc dać dobry przykład, publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok.
02.11.2023

Hisense na czele innowatorów w dziedzinie telewizorów laserowych - z myślą o bardziej ekologicznym świecie

Wyłaniające się trendy w technologii telewizyjnej kształtują współczesną rozrywkę i nierozerwalnie łączą technologię ze stylem życia. Na czele tej transformacji stoi Hisense, koncern, który od wielu lat specjalizuje się w opracowywaniu technologii telewizorów laserowych zapewniających lepszą jakość, komfort oglądania i niezapomniane wrażenia kinowe przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
27.10.2023

Ostatnia chwila na zmianę sprzedawcy energii. Co warto wiedzieć, co sprawdzić i jak się przygotować?

Trwa gorący czas na rynku zakupu i sprzedaży energii. Kto nowy rok chce rozpocząć opierając się na świeżych rozliczeniach, powinien już teraz podjąć intensywne kroki w celu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Q4 2023r. to dla zainteresowanych obniżeniem rachunków za energię elektryczną właściwy moment na dokonanie tej zmiany.
27.10.2023

ESRS: Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

Najnowsze regulacje dotyczące raportowania ESG diametralnie zmienią proces przygotowania i publikowania raportów dotyczących informacji niefinansowych. Do niedawna raportowanie związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym nie było obligatoryjne. Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też ich niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią.
26.10.2023

Branża nieruchomości poszukuje zielonych rozwiązań

Już nie tylko panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Na rynku nieruchomości szuka się bardziej zaawansowanych rozwiązań, zwłaszcza w branży sanitarnej zajmującej się ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. – Zdarza się coraz częściej, że w budowie nowych zakładów produkcyjnych znane brandy decydują się na wybór rozwiązań nie najtańszych, lecz najlepiej działających z punktu widzenia ochrony środowiska i wykorzystania naturalnych zasobów – przyznaje Marcin Kosieniak, MEP specialist.
24.10.2023

Czy firmy, które korzystają z zielonej energii odnoszą już korzyści?

Odnawialne źródła energii, energia jądrowa, wodór, magazynowanie energii i paliwa alternatywne to przyszły krajobraz energetyczny Europy. Firmy, które korzystają z zielonej energii już teraz odnoszą wymierne korzyści. Dla Polski transformacja energetyczna oznacza jednak wyzwania związane m.in. z decentralizacją sieci elektroenergetycznych i wprowadzeniem regulacji umożliwiających wielkie inwestycje infrastrukturalne.
23.10.2023

Drugi raport Wedla „Z przyjemnością dla przyszłości”. Droga ku zrównoważonemu rozwojowi, a na niej pierwszy krok do dekarbonizacji

Wedel dzieli się z interesariuszami swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju, przedstawiając dane niefinansowe za rok 2022 r. według standardu GRI. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2 w organizacji, jako stałego elementu wewnętrznej kontroli, to krok milowy w historii czekoladowej marki w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).
23.10.2023

Kraków5020 z pomocą Carbon Footprint Foundation stworzy politykę ESG dla ICE Kraków

ICE Kraków ma już swoją „Politykę zrównoważonego rozwoju", stworzoną wspólnie z przedstawicielami przemysłu spotkań w Krakowie. Są w niej dobre praktyki, rady i rozwiązania, z których mogą korzystać organizatorzy kongresów czy koncertów. Teraz nadszedł czas na własną politykę ESG. W jej stworzeniu pomoże ekspert w tym temacie – Carbon Footprint Foundation. Dziś w Cricotece, podczas Carbon Footprint Summit 2023, został podpisany list intencyjny, który oznacza początek prac nad dokumentem.
19.10.2023

ESG szansą na budowanie konkurencyjności

Dlaczego przedsiębiorstwa powinny systematycznie monitorować i oceniać swój wpływ na środowisko? Jakie korzyści może to przynieść zarówno w kontekście zrównoważonego rozwoju, jak i konkurencyjności na rynku? Na te i inne istotne pytania w kwestii ESG odpowiadali uczestnicy debaty, zorganizowanej 26 września 2023 roku przez firmę CHEP oraz GS1 w Kinie Kinogram, zlokalizowanym w przestrzeniach Fabryki Norblina w Warszawie.
04.10.2023

Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG

Sukcesywne zmniejszanie emisji CO2 w gospodarce ma olbrzymie znaczenie środowiskowe. Dokładne wyliczanie śladu węglowego i jego redukcja to również wymiar biznesowy, istotny zwłaszcza dla firm zobowiązanych do raportowania pozafinansowego. W najbliższych latach ich liczba znacząco się powiększy w związku z kolejnymi, unijnymi regulacjami.
04.10.2023

Potrzebne są bezpłatne oświadczenia na temat raportowania ESG

„Potrzebne są szkolenia, ustrukturyzowana, bezpłatna wiedza na temat raportowania ESG. W jej uzyskaniu firmom powinno pomóc państwo” – przekonuje Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Schneider Electric Polska.
18.09.2023

Raportowanie ESG: diabeł tkwi w szczegółach - wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

O wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG rozmawiamy z radcą prawnym z Legal Marine, Mateuszem Romowiczem.
17.09.2023

Świętokrzyskie. Ponad 147 mln zł z UE na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Ponad 147 mln zł z funduszy unijnych trafi do samorządów z woj. świętokrzyskiego na działania z zakresu mobilności miejskiej, m.in. budowę nowych dróg rowerowych czy zakup zeroemisyjnych autobusów. Nabory wniosków ruszą 18 września – poinformował w środę Urząd Marszałkowski.
14.09.2023

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) wprowadzają analizę podwójnej istotności

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność, obejmująca konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, ja
13.09.2023

Przechodzenie na ekologiczne floty staje się faktem

Efektywna elektryfikacja firmowych flot, optymalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO) samochodów elektrycznych, rozwój prywatnej sieci infrastruktury ładowania, alternatywne formy finansowania, etapy wdrażania EV w przedsiębiorstwie oraz wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk, to tylko część z tematów przewodnich ścieżki Green Fleet Forum ESG, która odbędzie się podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023.
13.09.2023

PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki – zeroemisyjność już w 2040 r.

- Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania - powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.
29.08.2023

Jak wykorzystać potencjał kryjący się w danych dot. ESG?

Zarówno zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne (ESG), jak i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to strategie dzięki którym firmy mogą wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważone praktyki biznesowe. Chociaż bywają używane zamiennie, CSR można postrzegać jako prekursora ESG. W ujęciu ogólnym to właśnie on określa idealistyczną perspektywę zrównoważonego rozwoju, wykorzystywaną często do działań wizerunkowych. ESG jest natomiast rozumiane jako praktyczna, zorientowana na szczegóły perspektywa.
25.08.2023

Hitachi Energy i Google Cloud łączą wiedzę w zakresie energetyki i technologii cyfrowych, aby wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Hitachi Energy, globalny lider technologiczny wspierający zrównoważoną przyszłość energetyczną dla wszystkich i Google Cloud podpisały strategiczną umowę o współpracy oraz współtworzeniu produktów i usług oprogramowania w chmurze zaprojektowanych w celu wspierania światowej transformacji energetycznej. Pierwsza demonstracja wartości tej współpracy, Velocity Suite Power Prices firmy Hitachi Energy, jest już dostępna w Google Cloud Marketplace.
24.08.2023

Ekologiczny hotel, czyli jaki?

Intensyfikacja szeroko rozumianych proekologicznych działań w branży budowlanej daje się zauważyć już od dawna. Troska o środowisko naturalne sukcesywnie wkracza na kolejne sektory rynku, stopniowo przeradzając się w nowy trend, którego praktyczne realizacje możemy już od jakiegoś czasu zaobserwować także w branży hotelarskiej. Czy inwestowanie w ekologię może zatem stać się sposobem na uzyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku?
16.08.2023

Standardy ESG to nie abstrakcja. Rynek stawia na proekologiczne budownictwo

Polska pozostaje jednym z największych placów budowy w Europie, również w segmencie obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych. Dla nawet 80 proc. kontrahentów, obok ceny czy lokalizacji, istotne jest dziś spełnianie przez nie standardów tzw. ESG. „Trend jest oczywisty i długotrwały: rynek stawia na zrównoważone budownictwo proekologiczne oraz cyfryzację procesów” – ocenia Mariusz Górecki, prezes Atlas Ward Polska.
11.08.2023

Raportowanie ESG dla branży morskiej z drugim dnem?

Z uwagi na fakt, iż coraz większe emocje w branży morskiej rodzi raportowanie ESG w niniejszej publikacji zostaną szczegółowo przeanalizowane regulacje dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, iż w praktyce ta kwestia może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, dokonującego transakcji na terenie UE.
06.08.2023

Lorenz publikuje Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju za 2022 rok

Lorenz publikuje dane liczbowe i podsumowuje najważniejsze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które firma przeprowadziła w 2022 r. w całej Grupie. To m.in. przystąpienie do inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi) oraz sukcesywne zmiany produktów, których efektem ma być redukcja soli i plastiku.
04.08.2023

ESG w Galerii Przymorze

Coraz więcej Polaków świadomie wybiera firmy, które prezentują etyczne i odpowiedzialne podejście do biznesu. Przykładem miejsca, dla którego ESG – czyli Environmental, Social, Governance – stanowi niezwykle istotny element strategii biznesowej, jest Galeria Przymorze w Gdańsku. Zarządca centrum, firma Apsys Polska, podejmuje działania oparte na zasadach ESG, które pozytywnie wpływają na zarówno na środowisko naturalne, jak i lokalną społeczność.
04.08.2023

Bank Pekao S.A. udziela PGE finansowania powiązanego z ratingiem ESG

Bank Pekao S.A., w międzynarodowym konsorcjum banków, podpisał z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. umowę kredytową na łączną kwotę 2,33 mld zł. Finansowanie przeznaczone jest m.in. na strategiczne cele PGE zmierzające do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koszt kredytu będzie zależny od ratingu ESG, przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję ratingową ds. ESG.
22.03.2023

Już niedługo nowe obowiązki raportowania dla firm w zakresie ESG

Obowiązek raportowania ESG będzie już niedługo dotyczył każdej firmy. Warto już teraz przygotować się i zmierzyć z tym tematem. Duże firmy, które obecnie raportują w zakresie ESG będą zwracały uwagę na łańcuch dostaw i wymagały od dostawców szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu i śladu węglowego.
15.03.2023

Konfederacja Lewiatan: przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE

Nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie ESG mogą objąć ok. 50 tys. firm w UE - wskazał ekspert Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina. Zauważył, że wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE, w tym polskie, będą musiały ujawniać dane dotyczące m.in. wpływu ich działalności na ludzi i planetę.
03.02.2023

PGE planuje wielomiliardowe inwestycje w OZE i dystrybucję [WIDEO]

W ramach transformacji energetycznej PGE zrealizuje w najbliższych latach potężne, wielomiliardowe inwestycje w OZE i dystrybucję, ale – aby ułatwić pozyskiwanie finansowania na te inwestycje – musi w większym stopniu odpowiedzieć na oczekiwania instytucji, które będą je współfinansować. – Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom związanym z realizacją ścieżki dekarbonizacji oraz wplataniem elementów ESG w strategię biznesową – zaznacza Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG oraz dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i
31.01.2023

DPD Polska: ponad 5 milionów paczek obsłużonych zrównoważoną flotą.

DPD Polska zwiększa zasięg zeroemisyjnej floty. Ubiegły rok zamknęła z liczbą 300 elektrycznych busów kurierskich, które obsłużyły w 2022 roku ponad 4,5 miliona paczek i pokonały prawie 2 mln kilometrów.
23.01.2023

Obowiązek raportowania niefinansowego dosięgnie każdego przedsiębiorcę

Przyjęta przez Parlament Europejski Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) od 2024 roku zobowiąże duże firmy do raportowania niefinansowego. To początek drogi do zwiększenia odpowiedzialność biznesu za zmiany klimatyczne oraz ważny krok w kierunku zeroemisyjności. Zielona transformacja firm może zostać wsparta nowymi programami dotacyjnymi, takimi jak np. europejski FENG, FEnIKS czy funkcjonującą już od kilku lat ulgą B+R dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Synergia wszystkich dostępnych instru
10.01.2023

KPMG: 63 proc. największych firm w Polsce przygotowuje raporty dot. zrównoważonego rozwoju

63 proc. największych firm w Polsceprzygotowuje specjalne raporty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju (ESG), a 17 proc. przedsiębiorstw uwzględnia te kwestie w swoich raportach rocznych – wskazała firma doradcza KPMG w Polsce.
10.01.2023

Firmy w Polsce niegotowe na obowiązek raportowania ESG

Coraz większa liczba firm raportuje swoją aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju. 63% największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17% przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Badanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawczość w dobie nowych przepisów”. Zakres raportowanych informacji wskazuje jednak, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, aby zaraportować przynajmniej minimum wymagane przez wchodzącą w najbliższ
10.01.2023

Raport: 89 proc. badanych firm utworzyło stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju

Chociaż 89 proc. badanych firm utworzyło stanowiska dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, to w Polsce zmiany dopiero następują. Działy podatkowe, finansowe i ESG mają na siebie ogromny wpływ – stwierdziła Anna Wibig, liderka ESG w Deloitte.
06.12.2022

Brytyjczycy chcą jednego z największych w skali globu terminali napędzanych energią pływów

Perspektywa wybudowania w centrum wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii nowego głębokowodnego terminalu kontenerowego o zdolności przeładunkowej 1,5 mln TEU cieszy się zainteresowaniem przewoźników oceanicznych i świadczycieli usług bliskiego zasięgu, którzy poszukują zrównoważonych rozwiązań.
25.11.2022

Zrównoważony rozwój i ESG to priorytety dla firm produkcyjnych

Rockwell Automation wskazuje, że 97% ankietowanych zadeklarowało, że prowadzi formalne bądź nieformalne działania w zakresie ESG, a 55% posiada formalny program działań. 1 motywacja do podejmowania inicjatyw ESG to nierówności społeczne. 65% respondentów stwierdziło, że technologia odgrywa „znaczącą” lub „bardzo istotną” rolę w organizacji w zakresie ESG/Sustainability. By wesprzeć zrównoważony rozwój w swoim przedsiębiorstwie, firmy produkcyjne najczęściej inwestują w systemy zarządzania produkcją (MES), systemy zarządzania jako
24.10.2022

Badanie CCA: spośród 152 notowanych spółek, 21 z tytułem "Spółka Świadoma Klimatycznie"

Zdecydowanie, trzykrotnie wzrosła liczba spółek świadomych klimatycznie w Polsce. Grono liderów powiększyło się z 7 w roku 2021 do 21 firm, które 2022 roku otrzymały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 4 edycji Badania Świadomości Klimatycznej CCA, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, we współpracy z MATERIALITY. I choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla
20.10.2022

CSR i ESG. Kolejny krok dla firm, NGO i społeczeństwa

Temat raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej zauważalny, rosnące zainteresowanie tymi tematami związane jest z wejściem w życie nowych przepisów unijnych. Wiele firm dopiero przygotowuje się do zaimplementowania działań zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach biznesowych. O tym, czy firmy są gotowe na ESG oraz jak raportowanie wpłynie na udział firm w projektach społecznych, rozmawiali eksperci podczas spotkania „CSR i ESG. Kolejny krok dla firm, NGO i społeczeństwa.”
14.10.2022

IKEA – zrównoważony biznes jutra

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbędzie się 12-14 października w Sopocie, nie zabraknie dyskusji na temat globalnych wyzwań i zmieniających się w ich wyniku postaw konsumenckich. W panelu „Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?” weźmie udział m.in. Marina Dubakina - prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.
10.10.2022

Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości?

Jakie będzie miasto przyszłości? W jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakich przestrzeniach będziemy mieszkać za 10, 20 lub 50 lat? Użytkownicy zaczynają pytać o zielone przestrzenie, architekci wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, a ustawodawcy planują uwarunkowania prawne dla „zazielenienia” przestrzeni miejskiej. Do zrobienia wciąż jednak jest bardzo wiele.
01.10.2022

Biznes w stylu EKO – co się kryje pod tym pojęciem?

Świadomość ekologiczna Polaków zauważalnie wzrasta. Ponad 96% ankietowanych deklaruje, że regularnie segreguje odpady. Dla 94% respondentów zmiany klimatu to istotny problem. Już ponad 75% Polaków skłonna jest zapłacić więcej za zieloną energię, a blisko 60% ankietowanych planuje wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne.[1] Widać także znaczący wzrost zainteresowania ochroną środowiska wśród małych i średnich firm. Aż 69% deklaruje, że prowadząc biznes kieruje się troską o ochronę środowiska. Działania proekologiczne firm skupi
19.09.2022

IKEA o cyrkularności na 5. Green Film Festival w Krakowie

IKEA jako partner 5. Green Film Festival, pragnąc poszerzać świadomość na temat gospodarki cyrkularnej, zorganizowała warsztaty edukacyjne z odnawiania zniszczonych mebli oraz produktów codziennego użytku. Eksperci i ekspertki IKEA mieli również okazję podzielenia się wiedzą podczas jednej z debat, której tematem przewodnim był zrównoważony rozwój.
29.08.2022

Żabka i Citi Handlowy razem w kierunku ESG

Żabka i Citi Handlowy podpisały pierwszą wspólną umowę finansową uwzględniającą realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Umowa odwołuje się do wybranych celów Żabki, wynikających z przyjętej Strategii Odpowiedzialności (ESG): redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wartości sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia. Jeśli określone wskaźniki nie zostaną osiągnięte w uzgodnionym czasie, spółka przekaże dodatkowe środki finansowe na uzgodnione przez stro
26.08.2022

Instytut ESG za segregacją butelek szklanych jednorazowego użytku w systemach gminnych

Prawie 90 proc. Polaków segreguje jednorazowe szklane butelki, wrzucając je do zielonego pojemnika w ramach gminnych systemów odbioru frakcji szklanej.
17.08.2022

Wyboista droga Coca Coli do cyrkularności

Dostępna w Stanach Zjednoczonych marka Dasani wypuszcza wodę w butelkach wykonanych z 100% recyklingowanego materiału PET. Nie będzie to dotyczyć nakrętek i nalepek. Sprite natomiast odchodzi od charakterystycznego zielonego koloru butelek na rzecz plastiku przezroczystego, który łatwiej odzyskiwać. Zielona pozostaje etykietka, dodatkowo opatrzona hasłem „Recycle me”.
08.08.2022

Prestiżowe certyfikaty dla dwóch hut KGHM potwierdzone i przedłużone do 2024 roku

Prestiżowa gwarancja odpowiedzialnej produkcji przedłużona do 2024 roku – Huta Miedzi Legnica i Huta Miedzi Głogów otrzymały pozytywny wynik audytu w ramach międzynarodowego certyfikatu Copper Mark. Tym samym KGHM utrzymał swoją pozycje w gronie 28 przedsiębiorstw z całego świata nagrodzonych tym znakiem.
03.08.2022

ESG i zrównoważony rozwój palącym problemem sektora turystyki

Europejskie firmy turystyczne wskazują, że ESG jest najbardziej palącym problemem w branży. Ośrodek analityczny GlobalData wskazuje, że wielu podróżnych żąda obecnie większej przejrzystości od firm i jest coraz bardziej nieufnych wobec prób greenwashingu.
03.08.2022

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju coraz częściej poddawane atestacji

Liczba globalnych firm, które uzyskały niezależną atestację ujawnianych informacji ESG (ang. environment, social, governance) wzrosła z 51% w 2019 r. do 58% w 2020 r., dowodzą nowe dane opublikowane w ramach badania The State of Play in Sustainability Assurance opracowanego przez International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje American Institute of CPAs (AICPA) i The
02.08.2022

48 proc. Polaków czuje się dobrze poinformowanych o zagrożeniach dla środowiska naturalnego

48 proc. Polaków czuje się dobrze poinformowanych o zagrożeniach dla środowiska naturalnego. Zaskakująco niski wynik - 23,5 proc. – uzyskali Szwedzi – wynika z międzynarodowego badania PASSION.
29.07.2022

Ekologia i zrównoważony rozwój jako długoterminowa strategia biznesowa

Najnowsza edycja Edelman Trust Barometer wyraźnie pokazuje, że konsumenci oczekują od firm aktywnych działań proekologicznych. Jednocześnie 52% respondentów twierdzi, że ich zdaniem firmy nie robią wystarczająco dużo, aby rozwiązać problemy klimatyczne.
19.07.2022

Vantage nawiązuje współpracę z Supercar Blondie, dzięki której globalne działania spółki z obszaru ESG nabierają rozpędu

Spółka Vantage, międzynarodowy broker oferujący szeroki zakres usług, ma przyjemność poinformować, że nawiązała współpracę z Alexandrą Mary „Alex” Hirschi, celebrytką mediów społecznościowych, znaną w sieci jako Supercar Blondie, w celu uruchomienia globalnego programu ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny).
10.07.2022

Selena FM w gronie najlepiej zarządzanych spółek prywatnych w Polsce

Firma Selena FM, kierująca Grupą Selena, została wyróżniona w pierwszej polskiej edycji programu Best Managed Companies. Docenione zostały praktyki zarządcze stosowane w przedsiębiorstwie. Plebiscyt jest międzynarodowym, autorskim projektem firmy doradczej Deloitte.
05.07.2022

Żabka inwestuje w technologie, ekologię i zdrowszą żywność marki własnej

Grupa Żabka zaprezentowała doroczny raport dokumentujący zaangażowanie firmy w 2021 roku w polską gospodarkę, ekologię, działania na rzecz społeczeństwa oraz w rozwój oferty dla konsumentów. Spółka – wraz z właścicielami sieci sklepów franczyzowych – utrzymywała ponad 45 tys. miejsc pracy, odprowadziła do budżetu państwa i samorządów 281 mln zł w formie podatków, składek i opłat, a jej udział w tworzeniu wartości dodanej Polski wyniósł ponad 5 mld zł.
05.07.2022

Schneider Electric partnerem roku Microsoft w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju

Schneider Electric został wyróżniony spośród niemal 4000 zgłoszeń w różnych kategoriach z ponad 100 krajów na świecie. Nagroda jest potwierdzeniem efektywności działań firmy w dostarczaniu wyjątkowych rozwiązań i usług, które pomagają klientom w działaniach i dążeniach do świata zerowego zużycia energii netto.
04.07.2022

mBank z najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków

mBank dostał od agencji Sustainalytics najlepszą wśród banków w Polsce ocenę ryzyka ESG. Rating ten stanowi obiektywną miarę postępów banku w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
03.07.2022

Absolutny rekord Energi w ratingu ESG

Energa z Grupy ORLEN po raz kolejny uzyskała rekordowy wynik w ratingu ESG. Najnowsza ocena wyniosła 47 punktów, czyli więcej niż rok wcześniej. Za tak dobry wynik odpowiada przede wszystkim wysoka nota obszaru środowiskowego. Badanie przeprowadziła agencja Moody’s ESG Solutions.
21.06.2022

Debiut Columbusa w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Columbus zadebiutował w 20. edycji raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W publikacji znalazło się aż 9 dobrych praktyk, stosowanych przez firmę.
26.05.2022

Za dwa lata firmy czekają nowe wymogi w zakresie raportowania m.in. danych o swojej emisyjności. Te, które się nie przygotują, nie mają szans na pozyskanie inwestora

– Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD od 2024 roku prawie 4 tys. unijnych firm będzie musiało szczegółowo raportować kwestie zrównoważonego rozwoju. To będzie rewolucja i już teraz trzeba przygotowywać się do tej zmiany – mówi Weronika Achramowicz z kancelarii Baker McKenzie. Jak podkreśla, firmy, które nie przyłożą do tego odpowiedniej wagi, muszą się liczyć z trudnościami w znalezieniu inwestorów i pozyskaniu kapitału.
09.05.2022

Czy kryzys zastopuje zrównoważony rozwój na rynku nieruchomości?

Wysokie raty kredytów wynikające głównie z rosnących stóp procentowych oraz słabego złotego, ale także wydłużający się czas oczekiwania na pozwolenia na budowę i zaburzone łańcuchy dostaw to najczęściej wymieniane problemy rynku nieruchomości. Problemy przekładające się na dynamiczny wzrost cen, gdzie z dnia na dzień ustalana jest cena. Co to oznacza dla ambitnie nakreślonych celów klimatycznych?
05.05.2022

Raportowanie ESG w praktyce – PFR uruchamia nowy kurs online [WIDEO]

Nowy kurs online „Raportowanie ESG w praktyce” jest już dostępny na platformie www.kursy.pfr.pl. Przybliża on obecne standardy raportowania ESG oraz wskazuje dobre praktyki firm, które już wdrożyły raportowanie niefinansowe. Program powstał na bazie doświadczeń oraz wiedzy merytorycznej ekspertów, zajmujących się tematyką ESG.
02.05.2022

Sescom wspiera realizację strategii ESG czołowego polskiego ubezpieczyciela

Wdrażanie strategii ESG, czyli sposobu prowadzenia biznesu w oparciu m.in. o rozwiązania kładące nacisk na poszanowanie środowiska, staje się wręcz wymogiem dla firm działających zarówno na rynku polskim, jak i światowym. Sescom, spółka działająca w obszarze usług technicznego Facility Management dla obiektów rozproszonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii, wspiera sieci handlowe również w podnoszeniu efektywności energetycznej ich placówek, w tym redukcji emisji CO2. Zaawansowane narzędzia pomiarowe, wieloletnie doświad
09.03.2022

Banki coraz bardziej skupione na zielonych inwestycjach

Kolejne lata nowej perspektywy finansowej UE będą upływać pod znakiem zielonych inwestycji. Jedna trzecia europejskich funduszy ma być przeznaczana na cele związane z polityką klimatyczną. Jednak środki z UE i pieniądze publiczne nie wystarczą, by zrealizować ogromne przedsięwzięcie, jakim jest zielona transformacja.
05.01.2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.